Projekty

Prof. Ing. Pavel Koktavý, CSc., Ph.D.

1994 - 1996 Účast na řešení zahraničního vědeckovýzkumného projektu COPERNICUS CP 93 No. 7942 NODITO, řešeném v letech 1994 - 1996.
1994 - 1996 Účast na řešení zahraničního vědeckovýzkumného grantu v rámci projektu PECO ELEN (1994-1996), No. ERBCIPDCT940020, řešeném v letech 1994 - 1996.
1994 - 1995 Účast při spolupráci Ústavu fyziky FAST s vědecko-výzkumným centrem firmy Siemens AG v oblasti šumové diagnostiky výkonových polovodičových diod.
1994 - 1996 Účast v tuzemském projektu "Fluktuační jevy ve struktuře kov - izolant - kov a testování spolehlivosti vysokonapě»ových soustav", podporovaného Grantovou agenturou České republiky, číslo projektu 102/94/0858.
1995 - 1997 Účast na grantu GAČR č. 312/95/1187 "Vliv ultrazvuku na nádorové buňky, implantované nádory a účinnost cytostatik".
1996 - 1998 Spolupráce s firmou AVX v Lanškrouně v oblasti nedestruktivní diagnostiky tantalových kondenzátorů.
1997 - 1998 Spolupráce s Ústavem chemie FAST VUT v Brně při řešení grantu GA ČR č. 103/97/0180 "Obnova ochranné funkce cementového tmelu v železo-betonových konstrukcích".
1997 - 1999 Účast na řešení grantu grantového projektu GA ČR č. 103/97/0899 "Elektromagnetická emise a její aplikace ve stavebnictví a geofyzice". Řešitel : Prof. RNDr. Ing. Josef Šikula, DrSc., FAST VUT v Brně.
1998 - 2000 Účast v mezinárodním projektu Joint Research Project ME 285: "Development of Advanced Devices For Global Comunication", Czech-Japan Intergovernmental Science and Technology Cooperation Programme for 1998 - 2000, Project Coordinator: Prof. Dr. Josef Sikula
1999 - 2001 Účast na řešení grantu GA ČR č. 102/99/1088 "Šumová spektroskopie a diagnostika elektroizolačních soustav s vysoce tepelně odolnými materiály". Řešitel: Prof. Ing. Bohumil Koktavý, CSc., FAST VUT v Brně, 1999 - 2001.
1999 - 2001 Účast na řešení grantu GA ČR GA102/99/0953 "Šumová a galvanomagnetická spektroskopie materiálů typu II-VI", řešitel Doc. RNDr. Pavel Schauer, CSc., 1999 - 2001.
2000 - 2002 Účast na řešení grantu MZ ČR IGA NK 5871 - 3 "Vliv patologických změn ve vnitřním a středním uchu na kostní vedení zvukových vln", řešitel Prof. MUDr. R. Kostřica, CSc., 2000 - 2002.
2001 - 2003 Účast v řešitelském týmu grantu GA ČR GA103/01/1058 "Elektromagnetická a akustická emise v pevných látkách", řešitel: Prof. RNDr. Ing. Josef Šikula, DrSc., 2001 - 2003.
2002 Účast v mezinárodním projektu ME605 "Šum HEMT pro globální komunikace", řešitel Prof. RNDr. Ing. Josef Šikula, DrSc, řešení v roce 2002.
2002 - 2004 Účast v řešitelském týmu výzkumného záměru MSM 262200022 "Výzkum mikroelektronických systémů a technologií", skupina č. 7 "Diagnostika materiálů a součástek", řešitel Prof. Ing. Radimír Vrba, CSc.
2002 - 2005 Získání postdoktorského grantu GAČR GA 102/02/D073 "Detekce trhlin v pevných látkách pomocí elektromagnetické emise", 2002 - 2005, řešitel.
2003 - 2005 Získání grantu GAČR GA 102/03/0621 "Ireverzibilní procesy v elektroizolačních materiálech pro vysoké teploty", 2003 - 2005, spoluřešitel.
2003 - 2005 Účast v řešitelském týmu grantu GA ČR GA 205/03/0071 "Nelineární ultrazvuková defektoskopie pevných látek", řešitel: Prof. RNDr. Ing. Josef Šikula, DrSc., 2003 - 2005.
od 2005 Účast v řešitelském týmu výzkumného záměru MSM 0021630503 "Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích (MIKROSYN)", řešitel Prof. Ing. Radimír Vrba, CSc, 2005 - 2010.
2005 - 2007 Účast v řešitelském týmu grantu GAČR 102/05/2095 "Zdroje šumu v polovodičových materiálech a součástkách", řešitel: Prof. RNDr. Ing. Josef Šikula, DrSc., 2005-2007.
2006 - 2008 Získání grantu GAČR 102/06/1551 "Diagnostika elektronických součástek s PN přechodem pomocí šumu mikroplazmy", 2006 - 2008, řešitel.
2006 - 2008 Účast na řešení grantu GAČR GA 103/06/0708 "Akustická a elektromagnetická emise v materiálovém výzkumu". Řešitel: Prof. Ing. Bohumil Koktavý, CSc., FAST VUT v Brně, 2006 - 2008.
od 2009 Účast na řešení grantu GAČR 102/09/H074 "Diagnostika defektů v materiálech za použití nejnovějších defektoskopických metod". Řešitel: Doc. Ing. Karel Liedermann, CSc., FEKT VUT v Brně, 2009 - 2012.
od 2009 Získání grantu TIP MPO FR-TI1/305 "Aplikace laserových technologií do procesu výroby krystalických křemíkových solárních článků", 2009 - 2013, spoluřešitel. Příjemce: Solartec s.r.o.
od 2010 Získání grantu GAČR P102/10/2013 "Fluktuační procesy v PN přechodech solárních článků", 2010 - 2012, řešitel.

 

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký