Aktivity

Prof. Ing. Pavel Koktavý, CSc., Ph.D.

Studia, vědecké hodnosti, praxe, stáže

1986 - 1990 Gymnázium třída kpt. Jaroše Brno, zaměření matematika.
1990 - 1995 Studium na FEI VUT v Brně, obor Technická kybernetika a Biomedicínské inženýrství.
1995 - 1998 Interní doktorské studium na ÚFYZ FEI VUT v Brně, obor elektronická a elektrotechnická technologie, zaměření na fluktuační procesy v pevných látkách.
1995 Tříměsíční výzkumná stáž v rámci projektu COPERNICUS CP 93 No. 7942 na Katedře mikroelektroniky Katolické univerzity v Leuven v Belgii, studium fluktuačních jevů v mikroelektrodových systémech.
1998 - 2001 Asistentem na Ústavu fyziky FEKT VUT v Brně.
1998 - 2001 Externí aspirantura na FAST VUT v Brně, vědní obor 11-22-9 Fyzika kondenzovaných látek a akustika, specializace fluktuační procesy v polovodičích.
2001 Získání titulu CSc. v oboru Fyzika kondenzovaných látek a akustika na FAST VUT v Brně, kandidátská disertační práce s názvem "Lokální nestability v PN přechodu GaAsP diod".
2001 - 2006 Odborným asistentem na Ústavu fyziky FEKT VUT v Brně.
2002 Získání titulu Ph.D. v oboru Mikroelektronika a technologie na FEKT VUT v Brně, doktorská disertační práce s názvem "Šum mikroplazmy v luminiscenčních GaAsP diodách".
2006 Získání titulu Doc. v oboru Elektronická a elektrotechnická technologie na FEKT VUT v Brně, habilitační práce s názvem "Využití impulzních náhodných procesů pro diagnostiku materiálů a součástek".
2006 - dosud Docentem na Ústavu fyziky FEKT VUT v Brně.

Členství ve výborech konferencí

2001 Členství v organizačním výboru konference Nové trendy ve fyzice NTF 2001, 15. - 16. listopadu 2001, Brno.
2001 Členství v organizačním výboru mezinárodního workshopu Noise and Non-linearity Testing of Modern Electronic Components NNT 2001, 12. - 13. září 2001 2001, Brno.
2003 Členství v organizačním výboru 17. mezinárodní konference ICNF 2003 - Noise and Fluctuations, Praha, 18. - 22. 8. 2003.
2004 Členství v organizačním výboru konference Nové trendy ve fyzice NTF 2004, Brno 11. - 12. 11. 2004.
2005 Členství v organizačním výboru mezinárodní konference PTEE 2005 - 4th International Conference on Physics Teaching in Engineering Education, Brno, 29. 6. - 1. 7. 2005.
2007 Členství v organizačním výboru konference Nové trendy ve fyzice NTF 2007, Brno 15. - 16. 11. 2007.

Ediční činnost

2001 Editor sborníku příspěvků mezinárodního workshopu Noise and Non-linearity Testing of Modern Electronic Components NNT 2001 konaného v Brně v roce 2001, ISBN 80-238-9094-8.
2005 Editor sborníku abstraktů mezinárodní konference PTEE 2005 - 4th International Conference on Physics Teaching in Engineering Education konané v Brně, 29. 6. - 1. 7. 2005, ISBN 2-914771-28-2.
2005 Editor sborníku příspěvků (CD) mezinárodní konference PTEE 2005 - 4th International Conference on Physics Teaching in Engineering Education konané v Brně, 29. 6. - 1. 7. 2005, ISBN 80-903063-6-5.

Pedagogická činnost

95/96 - 97/98 Výuka ve Fyzikálním praktiku v rámci interního doktorandského studia, předměty Fyzika 1, Fyzika 2, Fyzika 3.
98/99 - 02/03 Výuka ve Fyzikálním praktiku a teoretických cvičeních v předmětech Fyzika 1, Fyzika 2, Fyzika 3.
02/03 Přednášející v předmětu Fyzika 3 pro informatiky, zimní semestr.
03/04 Přednášející v předmětu Fyzika 3 pro informatiku, zimní semestr.
03/04 - 04/05 Výuka ve Fyzikálním praktiku, numerických a počítačových cvičeních v předmětech Fyzika 1 (BFY1) a Fyzika 2 (BFY2), bakalářské studium.
03/04 - 05/06 Výuka 1/3 počítačového cvičení v předmětu Počítače a programování 1 (BPC1), zimní semestr.
04/05 Přednášející v předmětu Fyzika 2 (BFY2), bakalářské studium, letní semestr.
06/07 Přednášející v předmětu Fyzika 2 (BFY2), bakalářské studium, letní semestr.
05/06 - dosud Přednášky a numerická cvičení v 1/2 předmětu Nedestruktivní diagnostika a fyzika dielektrik (MNDD), magisterské studium, letní semestr.
07/08     Přednášky v části předmětu Fyzika 2 (DFY2), doktorské studium, letní semestr.
07/08 - dosud Přednášky a numerická cvičení v 1/2 předmětu Nedestruktivní diagnostika a fyzika dielektrik (LNDD), kombinované magisterské studium, letní semestr.
07/08 - dosud Přednášky a numerická cvičení v předmětu Fyzika (IFY), bakalářské studium, Fakulta informačních technologií, letní semestr.

Vedení diplomových prací

1999 Vladislav Knápek, téma: Transportní charakteristiky tantalových kondenzátorů zahraničních výrobců NEC a Hitachi, Ústav elektrotechnologie FEI VUT v Brně, obor: Elektrotechnická výroba a management (3EVM).
1999 Patrik Dobšovič, téma: Mechanizmus vedení proudu tantalových kondenzátorů výrobců Siemens a Kemet, Ústav elektrotechnologie FEI VUT v Brně, obor: Elektrotechnická výroba a management (3EVM).
2008 Martin Šopík, téma: Zpracování signálů elektromagnetické a akustické emise při mechanickém zatěžování pevných látek, Ústav telekomunikací, obor: Telekomunikační a informační technika.
2008 Václav Burděj, téma: Využití signálů elektromagnetické a akustické emise pro lokalizaci trhlin vznikajících při mechanickém zatěžování pevných látek, Ústav telekomunikací, obor: Telekomunikační a informační technika.

Doktorandi, aspiranti

2005 - 2009 Ing. Michal Raška, téma: Diagnostika PN přechodu křemíkových vysokonapěťových usměrňovacích diod pomocí šumu mikroplazmatu, obor: Teleinformatika, FEKT VUT v Brně.
od 2007 Ing. Robert Macků, téma: Analýza fluktuačních procesů v solárních článcích, obor: Fyzikální elektronika a nanotechnologie, FEKT VUT v Brně.
od 2007 Ing. Petr Paračka, téma: Využití záření emitovaného z lokálních oblastí PN přechodu pro diagnostiku solárních článků, obor: Fyzikální elektronika a nanotechnologie, FEKT VUT v Brně.
od 2008 Ing. Tomáš Trčka, téma: Využití elektromagnetické a akustické emise pro diagnostiku moderních kompozitních materiálů, obor: Fyzikální elektronika a nanotechnologie, FEKT VUT v Brně.
od 2008 Ing. Ondřej Krčál, téma: Transportní a fluktuační procesy v elektronických součástkách na bázi organických polovodičů, obor: Fyzikální elektronika a nanotechnologie, FEKT VUT v Brně, kombinované studium.

Jazyky

Angličtina, ruština.

 

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký