Publikace

RNDr. Naděžda Uhdeová, Ph.D.

2007
UHDEOVÁ, N. More women into technological fields. In New trends in physics (Nové trendy ve fyzice). Brno: Ing. Zdeněk Novotný, 2007. s. 336-339. ISBN: 978-80-7355-078- 3.
HRADILOVÁ, E.; UHDEOVÁ, N. Zařazení e- Learningových prvků do distanční formy studia na FEKT VUT. In Olomouc: Votobia Olomouc, Tisk TiReSa Doloplazy, 2007. s. 243-246. ISBN: 978-80-7220-301- 7.
UHDEOVÁ, N. Jak dostat více žen a dívek na FEKT VUT?. In Studovat, komunikovat žít. Brno: FEKT VUT, 2007. s. 1-11. ISBN: 978-80-214-3392- 2.
UHDEOVÁ, N.; BRÜSTLOVÁ, J.; DOBIS, P.; GRMELA, L. Fyzikální Praktikum. Fyzikální praktikum. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, 2007. s. 1-128. ISBN: 978-80-214-3458- 5.
 
2006
N. Uhdeova, E. Hradilova. Assesment of Computer- Based Learning in Physics. In Proceedings of Ingeneering Education. Tallinn: IGIP Estonia, 2006. s. 263 ( s.)ISBN: 9985-59-646- 3.
N. Uhdeova, E. Hradilova. Assesment of Computer- Based Learning in Physics. Engineering education - the priority for global development. Tallinn: IGIP Estonia, 2006. s. 77 ( s.)ISBN: 9985-59-646- 3.
UHDEOVÁ, N.; BRÜSTLOVÁ, J.; DOBIS, P.; GRMELA, L.; VEVERKA, O. Fyzikální praktikum. Brno: FEKT VUT, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-3234- 9.
Eva Hradilová, Naděžda Uhdeová. DISTANČNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ JAKO SOUČÁST VZDĚLÁVACÍHO PROCESU NA FEKT VUT V BRNĚ. In Distanční vzdělávání v České republice - současnost a budoucnost. Ediční středisko VŠB, Ostrava: NCDiV, Praha 1 a Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 15 ( s.)ISBN: 80-86302-36- 9.
Nadia Uhdeova. How to study: a guide to effective study in Physics. In CO-MAT- TECH 2006. Trnava: STU Bratislava, 2006. s. 1363 ( s.)ISBN: 80-227-2472- 6.
 
2005
Eva Hradilová Naděžda Uhdeová. FYZIKA - přijímací zkoušky na vysoké školy. Brno, Česká republika: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2005. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-3043- 5.
N. Uhdeova. Written examination in Physics: benefits and drawbacks. Ingenieurpädagogik, 2005, roč. 51, č. 9, s. 752 ( s.)ISSN: 0724- 8873.
N. Uhdeova. The Relationship between Educational Technology and Student Achievement in Physics. 4th International Conference on Physics Teaching in Engineering Education. Mulhouse: European Physical Society, 2005. s. 8- 15 ( s.)ISBN: 2-914771-28- 2.
N. Uhdeova. The Relationship between Educational Technology and Student Achievement in Physics. In Proceedings of the 4th International Conference on Physics Teaching in Engineering Education PTEE 2005. Brno: VUT Brno, 2005. s. 8- 15 ( s.)ISBN: 80-903063-6- 5.
UHDEOVÁ, N.; VEVERKA, O.; DOBIS, P.; GRMELA, L.; BRÜSTLOVÁ, J. Fyzikální praktikum. Brno: FEKT VUT v Brně, 2005. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2989- 5.
RNDr. Naděžda Uhdeová. Efektivita výuky s podporou PC v technické fyzice. Brno: 2005. s. 1 ( s.)
 
2004
UHDEOVÁ, N. Die Effizienz der Physiklehre mit dem Computer. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference CO-MAT- TECH 2004. Bratislava: STU Bratislava, 2004. s. 1435 ( s.)ISBN: 80-227-2117- 4.
UHDEOVÁ, N. Die Effizienz der Physiklehre mit dem Computer. CO-MAT-TECH 2004 - Zborník abstraktov. Bratislava: Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2004. s. 217 ( s.)ISBN: 80-227-212- 2.
UHDEOVÁ, N., VEVERKA, O., DOBIS, P., GRMELA, L., BRÜSTLOVÁ, J. Fyzikální praktikum. Brno: VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2710- 8.
TOMÁNEK, P.; BENEŠOVÁ, M.; DOBIS, P.; BRÜSTLOVÁ, J.; UHDEOVÁ, N. Local photoluminescence measurements of semiconductor surface defects. Proceedings of SPIE, 2004, č. 5477, s. 131-137. ISSN: 0277- 786X.
UHDEOVÁ, N. Ověřování účinnosti výuky s podporou PC. In Pedagogický software 2004. České Budějovice: JČU České Budějovice, 2004. s. 391 ( s.)ISBN: 80-85645-49- 1.
UHDEOVÁ, N. Distance Learning at the Technical Universities in the Czech Republic: present state and future. Ingenieurpädagogik, 2004, roč. 50, č. 9, s. 521 ( s.)ISSN: 0724- 8873.
 
2003
HRADILOVÁ, E., UHDEOVÁ, N. Fyzika v nových studijních programech na FEKT VUT v Brně. In 3. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických. Neuveden. Brno: 2003. s. 212 ( s.)ISBN: 80-85960-51- 6.
TOMÁNEK, P., BENEŠOVÁ, M., DOBIS, P., BRÜSTLOVÁ, J., UHDEOVÁ, N. Local photoluminescence measurements of semiconductor surface defects. Correlation optics 6. Neuveden. Chernivtsy: 2003. s. 56 ( s.)
UHDEOVÁ, N., VEVERKA, O., DOBIS, P., GRMELA, L., BRÜSTLOVÁ, J. Fyzikální praktikum. Fyzikální praktikum. Brno: FEKT VUT v Brně, 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2442- 7.
UHDEOVÁ, N. Distance learning in bachelor curricula at FEEC BUT of Brno. In Co-mat- tech 2003. Bratislava: 2003. s. 1131 ( s.)ISBN: 80-227-1949- 8.
UHDEOVÁ, N., HRADILOVÁ, E. Physics in the new curricula at the FEEC BUT. Ingenieurpädagogik, 2003, roč. 49, č. 9, s. 386 ( s.)ISSN: 0724- 8873.
BENEŠOVÁ, M.; DOBIS, P.; TOMÁNEK, P.; UHDEOVÁ, N. Local measurement of optically induced photocurrent in semiconductor structures. Proceedings of SPIE, 2003, roč. 5036, č. 5036, s. 635-639. ISSN: 0277- 786X.
HRADILOVÁ, E., UHDEOVÁ, N. FYZIKA - přijímací zkoušky na vysoké školy. Brno: 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2327- 7.
HRADILOVÁ, E., UHDEOVÁ, N. Fyzikální seminář. Brno: FEKT VUT, 2003. s. 1 ( s.)
TOMÁNEK, P., DOBIS, P., BENEŠOVÁ, M., OTEVŘELOVÁ, D., UHDEOVÁ, N. Nanometric applications of the Scanning Near- field optical microscopy. In Proceedings of the National Conference NANO´ 02. Brno: Česká společnost pro nové materiály a technologie, 2003. s. 166 ( s.)ISBN: 80-7329-027- 8.
UHDEOVÁ, N., JURA, P. Přípravy akreditace DiV studia na FEKT VUT. In eLearning ve vysokoškolském vzdělávání 2003. Zlín: 2003. s. 238 ( s.)ISBN: 80-7318-138- X.
UHDEOVÁ, N. Počítačové cvičení ve fyzice. In Schola 2003. Bratislava: 2003. s. 232 ( s.)ISBN: 80-227-1943- 9.
UHDEOVÁ, N. Consultancy and Information Gender Studies Centre at Brno University of Technology. Ingenieurpädagogik, 2003, roč. 49, č. 9, s. 565 ( s.)ISSN: 0724- 8873.
 
2002
UHDEOVÁ, N. Integrace ICT do vzdělávání. In CO-MAT- TECH 2002. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2002. s. 641 ( s.)ISBN: 80-227-1768- 1.
DOBIS, P., UHDEOVÁ, N., BRÜSTLOVÁ, J., BARTLOVÁ, M. Průvodce studiem předmětu Fyzika 1. Průvodce studiem Fyziky 1. Brno: FEKT VUT v Brně, 2002.
UHDEOVÁ, N. Zpravodaj 2000- 2001. Brno: UFYZ FEKT VUT, 2002. s. 1 ( s.)
UHDEOVÁ, N. Zpravodal UFYZ 2000- 2001. Zpravodaj 2000 - 2001. Brno: UFYZ FEKT VUT, 2002. s. 1 ( s.)
HRADILOVÁ, E., UHDEOVÁ, N. Fyzika - přijímací zkoušky na vysoké školy. FYZIKA - přijímací zkoušky na vysoké školy. Brno, Česká republika: 2002. ISBN: 80-214-2046- 4.
HRADILOVÁ, E., UHDEOVÁ, N., BAYER, J. Kalendář přijímacího řízení FEKT VUT - příklady a testové otázky pro přijímací řízení - Brno 2002. 2002.
HRADILOVÁ, E., UHDEOVÁ, N. Fyzikální seminář. Fyzikální seminář. Brno: 2002.
OTEVŘELOVÁ, D., GRMELA, L., TOMÁNEK, P., UHDEOVÁ, N. Photoluminiscence scanning near-field optical microscopy in GaAlAs/ GaAs quantum wells. In Photonics Prague 2002. Praha: Techmarket, 2002. s. 148 ( s.)ISBN: 80-86114-46- 5.
UHDEOVÁ, N., HRADILOVÁ, E., BRÜSTLOVÁ, J. Komplexní projekt podpory presenčního a kombinovaného studia různě handicapovaných skupin studentů. Brno: MŠMT, 2002.
UHDEOVÁ, N. Úvod do mechaniky. 2002.
UHDEOVÁ, N. Elektrostatické pole. 2002.
UHDEOVÁ, N. Gravitační a tíhové pole. 2002.
UHDEOVÁ, N., GRMELA, L. The role of education technology in the new teaching concept of the General course of Physics at FEEC TU BRNO. In 10 rokov technológie vzdelávania. Nitra: SlovDidac, 2002. s. 205 ( s.)ISBN: 80-967746-6- 2.
UHDEOVÁ, N. Studijní opory pro samostatnou práci studentů ve fyzice. neuveden. IS 1840. Brno: FRVŠ, 2002.
UHDEOVÁ, N. Steuerung der Selbständigen Arbeit der Studenten in Physik an der Hochschulen. Ingenieurpädagogik, 2002, roč. 48, č. 9, s. 329 ( s.)ISSN: 0724- 8873.
UHDEOVÁ, N., GRMELA, L., TOMÁNEK, P. Support of the self- work of Students in Physics. In Proceedings of the PTEE 2002 conference. Leuven, Belgium: Katoliket Universitet Leuven, 2002. s. P2 ( s.)ISBN: 90-5682-359- 0.
UHDEOVÁ, N., BRÜSTLOVÁ, J., DOBIS, P., GRMELA, L., VEVERKA, O. Fyzikální praktikum. Fyzikální praktikum. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. ISBN: 80-214-2051- 0.
 
2001
UHDEOVÁ, N., TOMÁNEK, P., BRÜSTLOVÁ, J. Využití ICT ve výuce fyziky. In 2. Konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických. neuveden. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2001. s. 181 ( s.)ISBN: 80-85960-29- X.
UHDEOVÁ, N. Chancengleichheit für Frauen im Ingenieurstudium. Ingenieurpädagogik, 2001, roč. 45, č. 9, s. 183 ( s.)ISSN: 0724- 8873.
UHDEOVÁ, N. Mechanické vlnění. 2001.
BAYER, J., HRADILOVÁ, E., UHDEOVÁ, N. Kalendář přijímacího řízení na FEI VUT. Kalendář přijímacího řízení FEI VUT. Brno: FEI VUT Brno, 2001.
UHDEOVÁ, N. Mechanické kmitání. 2001.
UHDEOVÁ, N., KRUPKOVÁ, V. Inovace výuky inženýrské fyziky a matematiky. neuveden. IS 0150. Brno: Fond rozvoje vysokých škol, 2001.
UHDEOVÁ, N. Fyzika 1 a 2 s počítačem. 2001.
UHDEOVÁ, N., LOJDA, J. Přípravný kurs Fyzika s využitím distanční vzdělávací technologie. neuveden. IS 0020. Brno: FRVŚ, 2001.
UHDEOVÁ, N., DOBIS, P. ICT- based Education. In Nové trendy ve fyzice. Brno: VUT v Brně, 2001. s. 540 ( s.)ISBN: 80-214-1992- X.
UHDEOVÁ, N. Preparatory Course of Physics with the Distance Education Technology. In Nové trendy ve fyzice. Brno: VUT v Brně, 2001. s. 545 ( s.)ISBN: 80-214-1992- X.
TOMÁNEK, P., GRMELA, L., UHDEOVÁ, N. Inovace kursu "Fyzikální základy optoelektroniky". IS0149. Brno: FRVŠ, 2001. s. 1 ( s.)
HRADILOVÁ, E., UHDEOVÁ, N. Fyzika - přijímací zkoušky na vysoké školy. FYZIKA- Přijímací zkoušky na vysoké školy. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ústav fyziky, 2001. ISBN: 802141852- 4.
TOMÁNEK, P., GRMELA, L., UHDEOVÁ, N., DOBIS, P., BRÜSTLOVÁ, J. Optoelectronics and optical fiber sensors in engineering education. In CO-MAT- TECH 2001. sv. 2. Bratislava: STU Bratislava, 2001. s. 390 ( s.)ISBN: 80-227-1591- 3.
UHDEOVÁ, N. a kol. Fyzikální praktikum. Fyzikální praktitkum. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, 2001. ISBN: 80-214-1818- 4.
SLÁDKOVÁ, J., UHDEOVÁ, N. Elektřina a magnetismus. Elektřina a magnetismus. Brno: Nakladatelství VUTIUM, 2001. ISBN: 80-214-1810- 9.
KHEILOVÁ, M., SLÁDKOVÁ, J., ŠTRUNC, M., UHDEOVÁ, N. Sbírka úloh z fyziky. Sbírka úloh z fyziky. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2001. ISBN: 80-214-1922- 9.
UHDEOVÁ, N., BRÜSTLOVÁ, J., UHDEOVÁ, Z. Das Interesse der Frauen für das Elektrotechnikstudium. In CO-MAT- TECH 2001. Bratislava: STU Bratislava, 2001. s. 650 ( s.)ISBN: 80-227-1591- 3.
 
2000
SLÁDKOVÁ, J., KHEILOVÁ, M., ŠTRUNC, M., UHDEOVÁ, N. Sbírka úloh z fyziky. Sbírka úloh z fyziky. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2000. ISBN: 80-214-1663- 7.
UHDEOVÁ, N. Rozvoj počítačové gramotnosti ve výuce fyziky. 8. Pražská konference o kybernetické pedagogice. GAUDEAMUS při VŠP v Hradci Králové, 2000. s. 75 ( s.)
UHDEOVÁ, N. Zpravodaj 1999. Zpravodaj 1999. Brno: Ústav fyziky FEI VUT, 2000.
UHDEOVÁ, N., BRÜSTLOVÁ, J., DOBIS, P., GRMELA, L., VEVERKA, O. Fyzikální praktikum. Fyzikální praktikum. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2000. ISBN: 80-214-1521- 5.
UHDEOVÁ, N. Možnosti uplatnění distančního vzdělávání. In CO-MAT- TECH 2000. Bratislava: Slovanská technická univerzita, Bratislava, 2000. s. 109 ( s.)ISBN: 80-227-1413- 5.
UHDEOVÁ, N. Die Simulationsoftware für den Physikgrundkurs. Ingenieurpädagogik, 2000, roč. 44, č. 3, s. 286 ( s.)ISSN: 0724- 8873.
UHDEOVÁ, N. Úroveń fyzikálních znalostí studentů na VŠT. In 13. konferencia slovenských a českých fyzikov. Zvolen, SR: Vydavateľstvo TU vo Zvolene, 2000. s. 413 ( s.)ISBN: 80-228-0876- 8.
 
1999
UHDEOVÁ, N. Die Strukturentwicklung der Studiumbewerber an der Technischen Hochschulen in der Tschechischen Republik. Ingenieurpädagogik, 1999, roč. 43, č. 5, s. 57 ( s.)ISSN: 0724- 8873.
UHDEOVÁ, N., DOBIS, P., HRADILOVÁ, E. Inovace výuky základního kursu fyziky na VŠT s podporou PC. neuvedeno. 1999. s. 1 ( s.)
UHDEOVÁ, N. Die Stellung der Physik im Ingenieurwesen- Studium. Ingenieurpädagogik, 1999, roč. 41, č. 9, s. 148 ( s.)ISSN: 0724- 8873.
UHDEOVÁ, N., BRÜSTLOVÁ, J., DOBIS, P. Das System CUPS für den Physikunterricht. In CO-MAT- TECH 1999. Bratislava: Slovenská technická univerzita Bratislava, 1999. s. 396 ( s.)ISBN: 80-227-1272- 8.
SLÁDKOVÁ, J., UHDEOVÁ, N. Elektřina a magnetismus. Elektřina a magnetismus. Brno: Nakladatelství VUTIUM, 1999. ISBN: 80-214-1290- 9.
UHDEOVÁ, N. Přijímací zkouška z fyziky. In Přijímání na vysoké školy. Praha: JČMF, 1999. s. 41 ( s.)
UHDEOVÁ, N. Fyzika pro inženýry. In Seminář o matematice a fyzice na vysokých školách technických. Brno: VA Brno, 1999. s. 113 ( s.)ISBN: 80-85960-10- 9.
UHDEOVÁ, N. Otázky a odpovědi z fyziky. Otázky a odpovědi z fyziky. Brno: 1999. ISBN: 80-214-1315- 8.
UHDEOVÁ, N. Zpravodaj 1998. Zpravodaj 1998. Brno: Ústav fyziky FEI VUT v Brně, 1999.
UHDEOVÁ, N. Aktivní vyučovací metody s počítačovou podporou. In Škola a učiteľ v treťom tisícročí. Nitra, SR: SLOVDIDAC, 1999. s. 281 ( s.)ISBN: 80-967746-2- X.
 
1998
UHDEOVÁ, N. Measurement result processing. In Experiments and measurement in engineering physics education. Brno: Technical University of Brno, 1998. s. 103 ( s.)ISBN: 80-214- 122.
UHDEOVÁ, N. Modelling of physical phenomena with PC. 1998, s. 343 ( s.)
UHDEOVÁ, N. Modellierung physikalischer Prozesse mit PC. Ingenieurpädagogik, 1998, roč. 40, č. 9, s. 343 ( s.)ISSN: 0724- 8873.
UHDEOVÁ, N. Computer assisted Teaching General Course of Physics at TU Brno. In Comunications on the Edge of the Millenniums. Žilina: University of Žilina, 1998. s. 25 ( s.)ISBN: 80-7100-521- 5.
UHDEOVÁ, N., KUPSKÁ, I. Zkouška z fyziky a její vypovídací hodnota. In DIDFYZ ´ 98. Nitra, SR: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 1998. s. 189 ( s.)ISBN: 80-8050-201- 3.
SLÁDKOVÁ, J., KHEILOVÁ, M., ŠTRUNC, M., UHDEOVÁ, N. Sbírka úloh z fyziky. 1998.
UHDEOVÁ, N., BRÜSTLOVÁ, J., DOBIS, P., GRMELA, L., VEVERKA, O. Fyzikální praktitkum. Fyzikální praktikum. Brno: VUTIUM Brno, 1998. ISBN: 80-214-1215- 1.
UHDEOVÁ, N. Some comments on the problem of oral versus written examinations. In CO-MAT-TECH ´ 98. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 1998. s. 803 ( s.)ISBN: 80-227-1112- 8.
UHDEOVÁ, N. Fyzika v inženýrském vzdělávání. In 1998.
 
1997
SLÁDKOVÁ, J., KHEILOVÁ, M., ŠTRUNC, M., UHDEOVÁ, N. Sbírka úloh z fyziky. Sbírka úloh z fyziky. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 1997. ISBN: 80-214-0902- 9.
BRÜSTLOVÁ, J., DOBIS, P., UHDEOVÁ, N. General Course of Physics at Technical Universities - Problems and Prospekts. In Physics Teaching in Engineering Education. Kodaň: Engineering College of Copenhagen (IKT), 1997.
UHDEOVÁ, N. Teaching of Physics Supported by FAMULUS. In Physics Teaching in Engineering Edication. paper D4. Copenhagen: Engineering College of Copenhagen (IKT), 1997. s. 1 ( s.)
UHDEOVÁ, N., BRÜSTLOVÁ, J., DOBIS, P., GRMELA, L., VEVERKA, O. Fyzikální praktikum. Fyzikální praktikum. Brno: PC- DIR Brno, 1997. ISBN: 80-214-0903- 1.
SLÁDKOVÁ, J., UHDEOVÁ, N. Elektřina a magnetismus. Elektřina a magnetismus. Brno: PC DIR Brno, 1997. ISBN: 80-214-0872- 3.
UHDEOVÁ, N. Die Zukunft moderner Technologien in der Ausbildung. In CO-MAT-TECH ´ 97. Bratislava: STU Bratislava, 1997. s. 163 ( s.)ISBN: 80-227- 09794.
UHDEOVÁ, N. Metodika výuky fyziky s podporou PC. In MEDACTA´ 97. 2. Nitra: Slovdidac Nitra, 1997. s. 367 ( s.)ISBN: 80-967339- 0.
UHDEOVÁ, N., DOBIS, P. Problematika základního kursu fyziky na VŠT- situace na FEI VUT Brno. In MEDACTA´ 97. 2. Nitra: Slavdidac Nitra, 1997. s. 522 ( s.)ISBN: 80-967339-9- 0.
 
1996
UHDEOVÁ, N. Otázky a odpovědi z fyziky. Otázky a odpovědi z fyziky. Brno: PC- DIR Brno, 1996. ISBN: 80-214-0728- X.
UHDEOVÁ, N., BRÜSTLOVÁ, J., DOBIS, P., GRMELA, L., VEVERKA, O. Fyzikální praktikum I. Fyzikální praktikum I. Brno: PC- DIR Brno, 1996. ISBN: 80-214-0790- 5.
UHDEOVÁ, N., BRÜSTLOVÁ, J., GRMELA, L., VEVERKA, O. Základy měření. Základy měření. Brno: PC- DIR Brno, 1996. ISBN: 80-214-0791- 3.
SLÁDKOVÁ, J., KHEILOVÁ, M., ŠTRUNC, M., UHDEOVÁ, N. Sbírka úloh z fyziky. Sbírka úloh z fyziky. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1996. ISBN: 80-214-0628- 3.
 
1995
TOMÁNEK, P., BRÜSTLOVÁ, J., DOBIS, P., GRMELA, L., UHDEOVÁ, N. STM/ SNOM setup. In 1995.
SLÁDKOVÁ, J., KHEILOVÁ, M., UHDEOVÁ, N., VAŠINA, P. Sbírka úloh z fyziky. Sbírka úloh z fyziky. Brno: PC- DIR Brno, 1995. ISBN: 80-214-0684- 4.
TOMÁNEK, P., BRÜSTLOVÁ, J., DOBIS, P., GRMELA, L., UHDEOVÁ, N. Twinned STM/SNOM setup. EOS Topical Meeting, 1995, roč. 8, s. 78 ( s.)ISSN: 1167- 5357.
UHDEOVÁ, N. Computer im Physikunterricht an der Hochschule. In MEDACTA´ 95. Nitra: Slovdidac Nitra, 1995. s. 164 ( s.)ISBN: 80-967339-4- X.
 

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký