Projekty

Doc. RNDr. Milada Bartlová, Ph.D.

Granty

1994 - 1996 GAČR, 102/94/1233, Složení a termodynamické vlastnosti zhášecích medií vypínačů vn a vvn, spolupracovník
1995 Grant VUT FU450008, Přenos záření v plazmatu a jeho vliv na energetickou bilanci v zařízeních s elektrickým obloukem, spolupracovník
1996 - 1998 GAČR, 102/96/1120, Modely některých jevů v elektrickém oblouku, spolupracovník
1996 Grant VUT FU460068, Transport energie zářením a jeho vliv na rozložení teploty plazmatu v zařízeních s elektrickým obloukem, spolupracovník
1999 - 2001 GAČR 102/99/1499, Rovnováha, kinetika a difuse ve spínacím oblouku , spolupracovník
2001 FRVŠ, IS 0020, Přípravný kurs Fyzika s využitím distanční technologie, spolupracovník
2003 FRVŠ, IS 2157, Učební texty pro přípravný kurs fyziky formou DiV, spolupracovník
2002 - 2004 GAČR, 102/02/1414, Rovnováha a kinetika ve spínacím oblouku, spolupracovník
2002 - 2004 GAČR, 202/02/1027, Studium procesů ovlivňujících radiální transport energie v obloukovém výboji s kapalinovou stabilizací, spoluřešitel
2004 - 2006 GAČR, 102/04/2090, Vliv vnějších polí na vlastnosti elektrického oblouku, spolupracovník
2004 FRVŠ, IS 1593, Studijní materiály multimediálního charakteru pro seminář z fyziky na FIT, spolupracovník
2005 FRVŠ,
2006 - 2008 GAČR, 202/06/0898, Radiační transport energie v obloukovém plazmatu, hlavní řešitel

Jiné projekty, výzkumné úkoly, spolupráce s dalšími institucemi

1999 KONTAKT ME101, Elektro-fyzikální a termo-fyzikální procesy v nízkoteplotním plazmatu, spolupracovník
2001 - 2002 AIP, projekt CZE01/021 a navazující projekt KONTAKT ME499, Záření elektrického oblouku ve spínacích přístrojích na vysoké napětí, spolupracovník
2003 - 2004 výzkumný záměr MSM 262200022, Výzkum mikroelektronických systémů a technologií, spolupracovník
od 2005 Výzkumný záměr MSM 0021630503, MIKROSYN Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích, spolupracovník

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký