Aktivity

Doc. RNDr. Milada Bartlová, Ph.D.

Odborné zaměření

Elementární procesy v nízkoteplotním plazmatu. Přenos záření v plazmatu.

Pedagogické zaměření

Výuka v předmětech: Fyzika 1 (přednášky, numerické a počítačové cvičení), Fyzika 2 (přednášky, numerické a počítačové cvičení), Fyzikální seminář

Studia, vědecké hodnosti, praxe, stáže

1979 - 1981 UJEP Brno, přírodovědecká fakulta, obor fyzikální elektronika
1981 - 1984 UK Praha, matematicko-fyzikální fakulta, obor matematická fyzika , titul RNDr.
1992 - 1993 MU Brno, přírodovědecká fakulta, učitelství fyziky
1994 - 1999 Ph.D - MU Brno, přírodovědecká fakulta, v oboru fyzika plazmatu
2004 Habilitace - FEKT VUT v Brně, v oboru teoretická elektrotechnika

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký