Zaměstnanci

*

Vedoucí ústavu

Prof. Ing. Lubomír Grmela, CSc. T8/403
T8/412
541 146 001
541 146 007
grmela@feec.vutbr.cz

Zástupce vedoucího ústavu

RNDr. Pavel Dobis, CSc. T8/402
541 146 003
dobis@feec.vutbr.cz

Tajemník ústavu

Ing. Jitka Brüstlová, CSc. T8/404
541 146 004
brustla@feec.vutbr.cz

Odborná ekonomická pracovnice

Ing. Alena Václavíková T8/409
541 146 002
vaclava@feec.vutbr.cz

Profesor

Prof. Ing. Lubomír Grmela, CSc. T8/403
T8/412
541 146 001
541 146 007
grmela@feec.vutbr.cz
Prof. Ing. Pavel Koktavý, CSc., Ph.D. T8/419
541 146 018
koktavy@feec.vutbr.cz
Prof. RNDr. Ing. Josef Šikula, DrSc. T8/508
541 146 023
sikula@feec.vutbr.cz

Docent

Doc. RNDr. Milada Bartlová, Ph.D. T8/421
541 146 017
bartlova@feec.vutbr.cz
Doc. Ing. Karel Liedermann, CSc. T8/429
541 146 014
liederm@feec.vutbr.cz
Doc. Mgr. Jan Pavelka, CSc., Ph.D. T8/423
541 146 016
pavelka@feec.vutbr.cz
Doc. Ing. Petr Sedlák, Ph.D. T8/411
541 146 021
sedlakp@feec.vutbr.cz
Doc. Ing. Vlasta Sedláková, Ph.D. T8/512
541 146 025
sedlaka@feec.vutbr.cz

Odborný asistent

Ing. Jitka Brüstlová, CSc. T8/404
541 146 004
brustla@feec.vutbr.cz
RNDr. Pavel Dobis, CSc. T8/402
541 146 003
dobis@feec.vutbr.cz
Ing. Vladimír Holcman, Ph.D. T8/418
541 146 010
holcman@feec.vutbr.cz
Ing. Robert Macků, Ph.D. T8/406
541 146 005
macku@feec.vutbr.cz
Ing. Pavel Škarvada, Ph.D. T8/406
541 146 005
skarvada@feec.vutbr.cz

Technický / odborný pracovník

Mgr. Naděžda Bogatyreva, Ph.D. T8/417
541 146 019
bogatyreva@feec.vutbr.cz
Ing. Alexandr Knápek, Ph.D. T8/502
541 146 022
knapek@feec.vutbr.cz
Ing. Bc. Jiří Majzner, Ph.D. T8/512
541 146 025
majzner@feec.vutbr.cz
Miroslav Sadovský T8/426
541 146 012
sadovsky@feec.vutbr.cz
Ing. Petr Sadovský, Ph.D. T8/431
541 146 013
petrsad@feec.vutbr.cz
Mgr. Dinara Sobola, Ph.D. T8/413
541 146 020
sobola@feec.vutbr.cz
Ing. Jiří Šicner, Ph.D. T8/422
541 146 011
sicner@feec.vutbr.cz
Ing. Ondřej Šik, Ph.D. T8/414
541 146 008
sikondrej@feec.vutbr.cz
Ing. Pavel Tofel, Ph.D. T8/418
541 146 010
tofel@feec.vutbr.cz
Ing. Tomáš Trčka, Ph.D. T8/422
541 146 011
trcka@feec.vutbr.cz
Radimír Vrba T8/516
541 146 026
vrbajr@feec.vutbr.cz

Doktorand

11 studentů interního doktorského studia

Externí spolupracovník

Ing. Alexej Andreev, Ph.D. T8/427
541 146 015
andreev@feec.vutbr.cz
RNDr. Eva Hradilová T8/427
541 146 015
Doc. RNDr. Marian Štrunc, CSc. T8/427
541 146 015
strunc@feec.vutbr.cz
RNDr. Naděžda Uhdeová, Ph.D. T8/427
541 146 015
uhdeova@feec.vutbr.cz
RNDr. Vladimír Zdražil, Ph.D. T8/427
541 146 015

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký