Produkty

Zařízení pro měření zbytkového magnetického pole sochoru

Autor: Hájek K., Majzner J., Sedlák P., Cséfalvay G., Tofel P., Grmela L.
Typ: Funkční vzorek
Rok: 2011
Uvedený funkční vzorek „Zařízení pro měření zbytkového magnetického pole sochorů“ vznikl v rámci spolupráce Vysokého učení technického, UFYZ FEKT a Třineckými železárnami a.s. na projektu „Výzkum a vývoj progresívních nástrojů pro zlepšení povrchové kvality tyčí a drátů“. Zařízení bylo konstruováno za účelem provedení laboratorních experimentů s vlivem povrchových vad feromagnetických polotovarů na velikost a tvar magnetického pole v jejich okolí. Detekce povrchových vad na základě měření zbytkového magnetického pole sochorů je možná jedním z nástrojů pro zlepšení kvality výsledných tyčí a drátů, na což mají prováděné experimenty odpovědět. Prováděné experimenty mají stanovit, zda-li je tato metoda nedestruktivního testování vhodná k detekci povrchových vad. V případě použitelnosti metody mají vést zkušenosti z laboratorního provozování funkčního vzorku k navržení a sestrojení prakticky použitelného diagnostického nástroje.

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký