Produkty

Zařízení na výrobu ostrých hrotových sond pro optický rastrovací mikroskop s lokální sondou

Autor: Pavel Tománek, Pavel Škarvada
Typ: Funkční vzorek
Rok: 2008
Je navrženo zařízení pro opakovatelnou výrobu nízkonákladových hrotových sond pro optickou rastrovací mikroskopii v blízkém pole, které je možné aplikovat na jednovidové i mnohavidové optické vlákno. K výrobě sond se používá metoda selektivního leptání optického vlákna v 40% kyselině fluorovodíkové, přičemž pro dosažení hladšího povrchu letaného hrotu je do kyseliny přidán 50% roztok fluoridu amonného ve vodě. Výsledkem rozdílu rychlosti leptání jádra vlákna a pláště vznikají reprodukovatelné hroty o výšce 2-4 mikrometry s průměrem apertury 80-100 nm dle doby leptání.

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký