Produkty

Vzdálená dozimetrická laboratoř

Autor: Vladimír Hamada, Petr Sadovský
Typ: Funkční vzorek
Rok: 2012
Tento funkční vzorek byl navržen za účelem zvýšení bezpečnosti dozimetrických měření a on-line zpřístupnění těchto měření studentům za účelem výuky. Jde však o zařízení, které lze použít i k jiným laboratorním měření. Vzdálená laboratoř umožňuje měření ionizujícího záření v závislosti na vzdálenosti měřící sondy od zářiče.

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký