Produkty

Umělá zátěž 2,7 kW

Autor: Tomáš Palai-Dany, Pavel Tománek, Pavel Škarvada, Lubomír Grmela, Karel Liedermann, Marián Klampár
Typ: Funkční vzorek
Rok: 2011
Funkční vzorek tvoří jediný realizovaný kus umělé zátěže navržené pro účely testování výkonových elektronických měničů malých solárních fotovoltaických systémů. V rámci výzkumných prací spojených s návrhem a testováním výkonových elektronických měničů bylo zapotřebí získat cenově dostupnou umělou zátěž, která by byla schopna trvale zatížit výstupní svorky testovaných elektronických měničů definovanou rezistivní zátěží, jejíž příkon by byl skokově nastavitelný v několika krocích, a to v rozmezí hodnot přibližně 100 W až 2,7 kW pro potřebné napěťové hladiny 400 V DC a 230 V AC. Na základě konkrétních požadavků byla realizována umělá zátěž, která uvedené požadavky splňuje. Funkční vzorek sestává z kovové skříně, výkonových rezistorů, systému nucené cirkulace vzduchu a ochranných prvků. Funkční vzorek vznikl na základě spolupráce se společností Natural Energy Engineering, s.r.o. (Příkop 838/6, Brno, IČ 268 88 432). S touto společností je zajištěn smluvní vztah o využití výsledku ze dne 15. 10. 2011.

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký