Produkty

SunSimulate v. 1.5

Autor: Robert Macků
Typ: Software
Rok: 2011
Ve spolupráci se společností NEE s.r.o (smlouva ze dne 15. 10. 2011, IČ : 292 00 059) byl řešen projekt výzkumu a vývoje specializovaného zařízení pro testování solárních komponentů používaných ve slunečních elektrárnách v laboratorních podmínkách. Vzájemná spolupráce byla definována smluvně (způsob využití výsledků) včetně požadovaných fyzických (softwarových) výstupů. V rámci řešení projektu byl vyvinut i specializovaný software SunSimulate v. 1.5. Aktuální verze softwaru řeší 11 specifických testů a zprostředkovává komunikaci mezi uživatelem – testovací jednotkou a testovanou jednotkou.

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký