Produkty

Software pro měření nabíjecích, vybíjecích a VA charakteristik kondenzátoru

Autor: Martin Kopecký, Tomáš Trčka
Typ: Software
Rok: 2011
Byl vytvořen software pro měření nabíjecích, vybíjecích a volt-ampérových charakteristik kondenzátorů. Nabíjecí, vybíjecí a volt-ampérové charakteristiky kondenzátorů jsou používané k charakterizaci zkoumaného vzorku kondenzátoru, například pro určení jeho kapacity a zbytkových proudů. Z naměřených charakteristik lze dále určit parametry teoretického modelu kondenzátoru, kdy kondenzátor je popsán jako struktura M-I-S. Software je použit pro testování kondenzátorů v různých fázích vývoje výrobního procesu. Software je plně automatizován a je schopen poskytnout potřebné informace o nabíjecích, vybíjecích a volt-ampérových charakteristikách kondenzátorů. Lze s ním provádět i měření pro několik vzorků současně. Software byl navržen ve spolupráci s AVX Lanškroun, která tento software nasadila do vývoje a testování kondenzátorů.

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký