Produkty

Software pro dlouhodobá měření parametrů kondenzátorů

Autor: Tomáš Trčka
Typ: Software
Rok: 2012
Za účelem dlouhodobých měření parametrů kondenzátorů byl vytvořen softwarový balík s jednoduchým uživatelským rozhraním, který nabízí tři plně automatizované režimy testování kondenzátorů. Základními prvky sestaveného měřicího systému jsou dva stejnosměrné zdroje napětí, měřicí/spínací jednotka se třemi sloty a citlivým vnitřním multimetrem a multifunkční DAQ karta. Měřicí/spínací jednotka umožňuje současné měření až 60 kanálů, kdy 58 kanálů je využito pro měření kondenzátorů a zbývající dva k pomocným účelům (měření teploty a referenčního napětí na zdrojích). Navržený softwarový balík byl vytvořen v moderním programovacím prostředí LabVIEW a s jednotlivými přístroji komunikuje pomocí sběrnice GPIB (zdroje napětí a měřicí/spínací jednotka) a USB (multifunkční DAQ karta). Popisovaný software byl vyvinutý na základě spolupráce s firmou AVX Lanškroun, která jej nasadila do vývoje a testování kondenzátorů.

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký