Produkty

Program pro vyhodnocení defektů a oscilačních vrásek na sochorech

Autor: Pavel Tofel, Petr Sedlák, Jiří Majzner, Lubomír Grmela, Gabriel Cséfalvay
Typ: Software
Rok: 2012
V rámci projektu MPO „Výzkum a vývoj progresívních nástrojů pro zlepšení povrchové kvality tyčí a drátů“ vznikl program, který pomocí dat z laserového profiloměru a dat z kompenzačního rychlostního snímače zobrazí přesný 3D povrch sochoru. Dále jsou softwarem nalezeny a označeny oscilační vrásky, nespojitosti mezi oscilačními vráskami a defekty. Vše je pak barevně vykresleno do výsledného obrázku, kde je vidět povrch naskenovaného sochoru, nalezené oscilační vrásky, nespojitosti mezi oscilačními vráskami a defekty. Defekty jsou očíslovány a více popsány v tabulce (hloubka, tvar, pozice).

Uvedený software „Program pro vyhodnocení defektů a oscilačních vrásek na sochorech“ vzniknul v rámci dohody o spolupráci „Výzkum a vývoj progresívních nástrojů pro zlepšení povrchové kvality tyčí a drátů“ mezi Vysokým učením technickým v Brně a Třineckými železárnami a.s. Originál smlouvy o využití na kooperujícím pracovišti je uložen na UFYZ FEKT.

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký