Produkty

Power Unit v. 2.3

Autor: Robert Macků
Typ: Funkční vzorek
Rok: 2012
Modul představuje jediný realizovaný kus sloužící k ověření zpracování výstupního signálu palivového článku a monitoringu klíčových veličin. Modul zajišťuje spínání stejnosměrné výkonové zátěže 2 kW bez extrémních nároků na rychlost spínání. Dále je prováděno měření výstupního stejnosměrného proudu s rozsahem 50 A s podmínkou galvanického oddělení, měření výstupního napětí max. 80 V, měření dílčích sektorů palivových článků s napětím 20 V a 40 V. Dále je měřeno napájecí napětí výkonové elektroniky, měřen napájecí proud s rozsahem 20 A včetně ochran. Jednotkou je také řízeno dobíjení startovacích akumulátorů bez existence sítě, dále pak okruhy hlavního napájení a záložního standby okruhu. Vše vzniklo ve spolupráci se společností Baumann Technologie CZ, a.s. (Národních hrdinů 12/1, 690 02 Břeclav, IČ: 26 22 35 38). Vzájemná spolupráce a využití výsledku je ošetřena projektem TAČR s označením TA02020998 „Nízkoteplotní alkalický palivový článek o výkonu 5kW pro stacionární aplikace“ a je blíže definováno smlouvou ze dne 25. 1. 2012.

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký