Produkty

Nízkošumový multiplexer pro héliový kryostat

Autor: Miloš Chvátal, Jiří Majzner, Lubomír Grmela
Typ: Funkční vzorek
Rok: 2012
Tento funkční vzorek byl navržen za účelem optimalizace měření stejnosměrných charakteristik submikronových tranzistorů MOSFET s různými rozměry kanálů a rezistorů na héliovém kryostatu v širokém teplotním rozsahu od 60 do 300 K. Héliový kryostat, umožňuje připojit, kromě ovládacích vstupních a výstupních speciálních konektorů, také 4 koaxiální konektory pro samotné měření elektrických veličin. Pro charakterizaci čtyřpólového tranzistoru jsou tyto konektory plně obsazené. Teplotní stabilizace na jedné zvolené teplotě trvá přibližně 3 hodiny. Při použití nízkošumového multiplexeru realizovaného bistabilními relé umístěnými uvnitř kryostatu a kontrolní jednotkou ovládanou pomocí osobního počítače, dokážeme najednou měřit až 7 vzorků.

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký