Produkty

Modul zónové regulace vytápění malého topného systému

Autor: Tomáš Palai-Dany, Milan Spohner, Marián Klampár, Inas Abuetwirat, Karel Liedermann, Pavel Škarvada
Typ: Funkční vzorek
Rok: 2012
Přístrojový blok modulu zónové regulace malého topného systému tvoří jediný realizovaný kus modulárního bloku zónové regulace navrženého pro účely aplikace v oblasti komerčních regulačních systémů vytápění. Modul zónové regulace topného systému vznikl jako výsledek řešení problematiky regulace malých topných systémů v obytných budovách při zachování požadavku jednoduché, levné a spolehlivé koncepce s použitím běžně komerčně dostupných komponent. Sestavený funkční vzorek modulu zónové regulace je svým provedením vylepšujícím doplňkem základní regulace topného systému původně založené na jediném prostorovém termostatu v referenční místnosti. Funkční vzorek zároveň tvoří levnou alternativu komerčních produktů, které nabízí plně komplexní funkce regulace vytápění, ale jejich složitost a pořizovací náklady jsou mnohdy neúměrné možnostem drobného investora.

Funkční vzorek vznikl na základě spolupráce se společnostmi ESL a.s. (Dukelská třída 247/69, Brno 614 00, IČ 63473780) a Baumann Technologie CZ a.s. (Národních hrdinů 12/1, 690 02 Břeclav, IČ 26223538). Modul vznikl jako výsledek činnosti na projektu TAČR TA02020998 "Nízkoteplotní alkalický palivový článek o výkonu 5kW pro stacionární aplikace" a smluvní vztahy s uvedenými společnostmi jsou řešeny dle smlouvy projektu ze dne 25.1.2012.

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký