Produkty

Modul DC-AC měniče v. 2.5

Autor: Robert Macků, Vladimír Holcman, Pavel Tománek, Lubomír Grmela
Typ: Prototyp
Rok: 2010
Jednotka představuje jediný realizovaný kus konstrukčně navazující na funkční vzorek. Jde o technicky významně dokonalejší varantu, realizovanou způsobem, který je použitelný i při hromadné produkci. Hlavní funkce DC – AC měniče je přenesení maxima výkonu vstupujícího do něj z předchozího DC – DC modulu, do rozvodné sítě. Zjednodušeně se dá říci, že po dosažení fázového synchronizmu s rozvodnou sítí, je harmonicky tvarovaný proud dodáván do sítě přitom se modul chová spíše jako zdroj proudu. To ovšem platí jen v případě, že pracuje v nominálním režimu. Popisovaný modul obsahuje řadu obvodů pro zajištění ochran a bezpečného provozu v případě poruchy ze strany rozvodné sítě. Projekt byl řešen v rámci spolupráce se společností NEE, SPP prvek HS18057028. Prototyp vznikl i v souvislosti s řešením výzkumného projektu GAČR GAP 102/10/2013.

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký