Produkty

Modul DC-AC měniče v. 1.0

Autor: Robert Macků
Typ: Funkční vzorek
Rok: 2010
Modul představuje jediný realizovaný kus sloužící k ověření vlastností konstrukce a jeho optimalizace před vlastní realizací vývojově dokonalejších variant. Hlavní funkce DC – AC měniče je přenesení maxima výkonu vstupujícího do něj z předchozího DC – DC modulu, do rozvodné sítě. Zjednodušeně se dá říci, že po dosažení fázového synchronizmu s rozvodnou sítí, je harmonicky tvarovaný proud dodáván do sítě přitom se modul chová spíše jako zdroj proudu. To ovšem platí jen v případě, že pracuje v nominálním režimu. Popisovaný modul obsahuje řadu obvodů pro zajištění ochran a bezpečného provozu v případě poruchy ze strany rozvodné sítě. Projekt byl řešen v rámci spolupráce se společností NEE, SPP prvek HS18057028.

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký