Produkty

Měřicí systém pro diagnostiku vibrací krystalizátoru

Autor: Jiří Majzner, Petr Sedlák, Pavel Tofel, Lubomír Grmela
Typ: Funkční vzorek
Rok: 2011
Mezi vibracemi krystalizátoru a kvalitou povrchu odlitých sochorů existuje určitá spojitost. Pro potřeby vyhodnocení korelace mezi povrchovými defekty a výskytem nelinearit v časově-frekvenční oblasti vibrací krystalizátoru byl navržen a vytvořen funkční vzorek měřícího systému.Senzorika měřícího systému obsahuje senzor akustické emise a akcelerometr tak, aby byla pokrytý celý frekvenční rozsah vibrací od 0,1 Hz do 100 kHz. Aby se eliminoval vliv teplého a vlhkého prostředí, byla celá senzorická část vložena do ocelového krytu. Jednotlivé signály jsou vedeny na vstup 12bit AD převodníku, který kontinuálně zaznamenává data na disk počítače pro potřebu dalšího zpracování. Součásti systému je software, který řídí AD převodník nastavením parametrů digitalizace signálu a záznamu dat. Dále tento program umožňuje sledovat okamžitý náhled rozložení energie vibrací v časově frekvenční oblasti, která je vyčíslena pomocí algoritmu krátkodobé Fourierovy transformace. Funkční vzorek byl vytvořen v rámci projektu (FR-TI2/536) pro společnost Třinecké železárny, a.s. Originál smlouvy o využití na kooperujícím pracovišti je uložen na UFYZ FEKT.

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký