Produkty

Měřič časových intervalů stochastických impulsních signálů - TIM

Autor: Robert Macků, Pavel Škarvada
Typ: Funkční vzorek
Rok: 2008
Náhodné dvouhladinové proudové nebo napěťové šumové procesy můžeme sledovat u mnoha elektronických součástek, které využívají ke své funkci závěrně polarizovaný PN přechod. Tyto procesy jsou obvykle impulzní a jsou charakteristické konstantní amplitudou, náhodnou dobou trvání a náhodným okamžikem vzniku. Z experimentálně získaných výsledků statistických charakteristik byl získán model stochatistického generačně-rekombinačního procesu, kterým můžeme popsat dvouhladinový impulsní šum. Právě pro účely analýzy statistických charakteristik v širokém časovém rozsahu těchto signálů bylo vyvinuto specializované elektronické zařízení. Získané závěry pak mohou být použity pro nedestruktivní hodnocení kvality PN přechodů a výrobních technologií.

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký