Produkty

Laserový měřič vzdálenosti

Autor: Vladimír Holcman, Lubomír Grmela, Robert Macků
Typ: Funkční vzorek
Rok: 2011
Uvedený funkční vzorek „ Laserový měřič vzdálenosti“ vznikl v rámci spolupráce Vysokého učení technického, UFYZ FEKT a ESL a.s. na projektu „Výzkum a vývoj vyvíječe čisté páry s deskovým výměníkem“. Jedná se o systém pro přesně měření resp. nastavování vzdálenosti. Je založen na laserovém měření viz. popis. Celý systém je určen pro velmi přesné nastavování vzdálenosti několika měřicích bodů s odchylkou ± 25µm. Je využíván ve firmě ESL. a.s. pro aretaci jednotlivých měřicích systémů u vyvíječů páry. Funkční vzorek vznikl i v souvislosti s řešením výzkumného projektu GAČR GAP 102/10/2013.

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký