Produkty

Laserový diagnostický systém pro identifikaci defektu na povrchu materiálu

Autor: Pavel Tofel, Petr Sedlák, Jiří Majzner, Lubomír Grmela, Gabriel Cséfalvay
Typ: Funkční vzorek
Rok: 2011
Defekty na povrchu sochoru jsou nežádoucí z pohledu výsledné kvality na pozdější válcovanou tyč a drát. Pokud je na povrchu nepatrný defekt, tak při válcování dochází ke hrozbě zvětšení tohoto defektu nebo, že se defekt zaválcuje a vznikne podpovrchová vada. V současné době se kontrola povrchových vad na litých sochorech provádí tak, že školený personál sleduje povrch sochoru a podle svého uvážení označuje defekty. Tento sochor jde pak na přebroušení. Je zřejmé, že každý tento pracovník pracuje jen podle svého úsudku a někdy označí vadu, kterou by jiný pracovník neoznačil a naopak. Navíc je takto kontrolováno jen malé procento vyrobených kusů. S touto souvislostí byl vytvořen funkční vzorek v rámci projektu FR-TI2/536, jež řeší problematiku výskytu povrchových vad na litých sochorech v souvislosti s parametry výroby, zpracování a plynulého odlévání peritektických ocelí, pružinových ocelí, automatových ocelí, ocelí mikrolegovaných a vysokouhlíkových ocelí.

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký