Produkty

Kompenzační rychlostní snímač KRYS

Autor: Pavel Tofel, Petr Sedlák, Jiří Majzner, Lubomír Grmela, Gabriel Cséfalvay
Typ: Funkční vzorek
Rok: 2012
Při praktickém měření povrchu sochorů (v Třineckých železárnách a.s. pomocí laserového diagnostického systému pro identifikaci defektů) došlo k výraznému problému se zadrháváním sochorů po valníku. Vycházeli jsme za předpokladu, že pohyb sochorů po valnících bude více méně konstantní. Jejich rychlost pohybu však byla značně proměnná a to se také projevilo na zrekonstruovaný 3D povrch sochoru naměřený laserovým profiloměrem. Délka vyšetřovaných sochorů je 12 metrů a nám díky tomuto problému vycházely délky naskenovaných sochorů až 26 metrů v závislosti na četnosti zadrhnutí patřičného sochoru. Nalezené defekty softwarem pak nebylo možné přesně dohledat na sochorech. Proto bylo nutné se stavit zařízení, které by snímalo pohyb sochorů po valnících. Takto byl vyroben kompenzační rychlostní snímač KRYS, který bezdotykově měří rychlost pohybu sochoru pod profiloměrem. Pomocí dat ze snímače KRYS a dat z profiloměru získáme přesný lineární obraz 3D povrchu sochoru.

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký