Produkty

Jednotka DC-DC měniče v. 2.0

Autor: Robert Macků
Typ: Prototyp
Rok: 2010
Jednotka DC-DC měniče vychází z konstrukcí několika předchozích verzí, které byly podrobeny výzkumu a výraznému zdokonalení. Cílem celé práce je vytvoření komplexního zařízení – měniče vhodného pro fotovoltaické aplikace. Požadavky jsou především směřovány k dosažení co možná nejvyšší účinnosti a aplikaci některých inovačních přístupů a elektronických komponentů, které dnes nejsou běžné používané. Prototyp " DC-DC měniče v. 2.0" vznikl v průběhu výzkumu a bude sloužit jako vzor pro průmyslovou produkci, pro testování EMC odolnosti včetně schopnosti vyhovět všem současně platným technickým předpisům. Projekt byl řešen v rámci spolupráce se společností NEE, SPP prvek HS18057028.

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký