Produkty

Citlivý proudový detektor – CurrDet v. 1.0

Autor: Robert Macků, Vladimír Holcman, Petr Sadovský, Lubomír Grmela, Pavel Koktavý
Typ: Funkční vzorek
Rok: 2011
V rámci řešení projektu bylo fyzicky vyvinuto zařízení CurrDet v. 1.0. Tato jednotka představuje zcela unikátní zařízení, které umožňuje měření velmi malého proudu. Citlivost jednotky je pod obvyklým limitem temného proudu optických detektorů a meřících přístrojů a zprostředkovaně umožňuje měřit i velmi malé vodivosti materiálů. Jednotka byla realizována v jediném provedení v laboratorních podmínkách. Dále lze očekávat i opakovanou realizaci společností Icontio. Spolupráce se společností Icontio ltd. byla navázána dne 11. 10. 2010, (IČ: 277 299 58) a byla definována smluvně (způsob využití výsledků) včetně požadovaných fyzických výstupů. Funkční vzorek vznikl i v souvislosti s řešením výzkumného projektu GAČR GAP 102/10/2013.

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký