Produkty

AFC Voltage Profile Simulator v. 1.1

Autor: Robert Macků
Typ: Funkční vzorek
Rok: 2012
V souvislosti s řešením víceletého aplikačního projektu TAČR „Nízkoteplotní alkalický palivový článek o výkonu 5kW pro stacionární aplikace“ byla fyzicky vyvinuta jednotka AFC Voltage Profile Simulator v. 1.1, které předcházely technicky méně dokonalé varianty a obvodový/technický návrh. Tato jednotka představuje zcela unikátní zařízení a byla realizována v jediném provedení. Úkolem zařízení je produkovat 96 plovoucích napětí bez vzájemné vazby, kdy nominální úroveň každého z nich je 0,88 V. Spolupracujícím subjektem je se společnost Baumann Technologie CZ, a.s. (Národních hrdinů 12/1, 690 02 Břeclav, IČ: 26 22 35 38).

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký