Produkty

Photon counting měřící software - PCS

Autor: Pavel Škarvada, Robert Macků
Typ: Software
Rok: 2009
Vyzařování závěrně polarizovaných solárních článků ve viditelné oblasti je jedna z možných technik pro charakterizaci a lokalizaci defektních oblastí. K emisi světla ale dochází i při nízkých hodnotách závěrných napětí, což vylučuje lavinový proces emise. Intenzita záření je v tomto případě velice nízká a je tedy problematické záření detekovat. Vytvořený software umožňuje automatickou detekci těch nejslabších zářících oblastí solárního článku s využitím fotonásobiče v tzv. photon counting režimu. Výjimečný je software především aplikací funkcí hardware, které nejsou podporovány v rámci toolboxů v prostředí Matlab.

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký