Produkty

Systém pro měření anomálních proudů

Autor: Robert Macků, Pavel Škarvada, Vladimír Holcman, Tomáš Trčka, Ľubomír Škvarenina
Typ: Funkční vzorek
Rok: 2017
Navržený systém slouží především pro testování kondenzátorů ve vývojových laboratořích kooperující firmy. Jedná se o etablovaný laboratorní test prováděný na vzorcích z výrobních sérií nebo u produktů pro military a aerospace aplikace. Principiálně jde o rychlé bezkontaktní měření proudu v rozsahu až tří dekád, a to při rampovaném nabíjení kapacity z výkonového zdroje napětí. Během testu je zaznamenán časový průběh proudové odezvy a ten je dále porovnáván s funkčním prototypem známým pro daný typ dielektrika, případně je kontrolováno překročení proudových limitů definovaných normou nebo přáním zákazníka. Funkční vzorek vznikl v rámci dohody o spolupráci mezi Vysokým učením technickým v Brně a firmou AVX Czech Republic s.r.o.

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký