Produkty

PLC řízení procesu vytvrzování a diagnostiky karbonových dílů pro automobilový průmysl na systému AMIT

Autor: Vladimír Holcman, Jiří Majzner, Pavel Tofel
Typ: Software
Rok: 2016
Jedná se o software, který řídí proces a diagnostiku karbonových dílů pro automobilový průmysl. Řízení spočívá k přesném řízení procesu vytvrzování v různých teplotních programech a optimalizování přetlakové komory. Diagnostika je založena na analýze senzorů umístěných u jednotlivých karbonových dílů. Systém umožňuje řízení a diagnostiku pro 16 dílů. Software vznikl v rámci jednotlivých výzkumných aktivit výzkumného centra. Experimentální část byla realizována na výzkumné infrastruktuře vybudované v rámci projektu CZ.1.05/2.1.00/03.0072.

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký