Produkty

Software pro vyhodnocení EEG dat

Autor: Pavel Tofel, Vladimír Holcman
Typ: Software
Rok: 2014
Software zpracovává naměřená EEG data pomocí přístroje Alien. Bylo použito 19 kanálu v klasickém rozmístění 10-20. Uživatel může volit řadu parametrů jako je zobrazení dané akce při měření pacienta (pohyb, klid, otevřené oči, zavřené oči atd.), může si uložit vybranou oblast zaznamenaného EEG, či uložit celý záznam EEG signálu během měření. Ve zvolené oblasti EEG signálů se vypočítává spektrogram, který pak ukazuje aktivitu neuronu v oblasti alfa, beta, gama a theta vln.

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký