Produkty

Software pro určení kapacity kondenzátorů na základě měření jejich vybíjecí charakteristiky

Autor: Tomáš Trčka, Jiří Šicner, Milan Spohner
Typ: Software
Rok: 2014
Software pro určení kapacity kondenzátorů na základě měření jejich vybíjecí charakteristiky byl vytvořen v rámci aplikovaného výzkumu v oblasti vývoje, testování a zlepšování kvality vyráběných kondenzátorů. Program umožňuje obsluze automaticky ověřit kapacitu testovaných kondenzátorů, a to ve dvou plně funkčních variantách (laboratorní a výrobní).

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký