Produkty

Vícevláknový program pro vyhodnocení defektů na povrchu sochoru s výstupem pro stříkací pistoli

Autor: Pavel Tofel, Jiří Majzner, Petr Sedlák, Gabriel Cséfalvay, Lubomír Grmela
Typ: Software
Rok: 2013
Software vychází z původního programu „Program pro vyhodnocení defektů a oscilačních vrásek na sochorech“. Tento software byl kompletně přepracován z důvodu požadavku zpracovávat data ze dvou profilometrů zároveň. Z hlediska zvýšení rychlosti zpracování se již jedná o vícevláknový program. Při zpracování dat z profilometrů byly odstraněny parazitní defekty na krajích sochorů, které jsou způsobeny jemným zakřivením okrajů sochorů. Tento program dokáže určit hloubku defektů, pozici defektů a tvar defektů na dvou stranách sochoru na jeden průjezd sochoru po valníku. Výsledky zobrazuje graficky a patřičnou barvou označí defekty a oscilační vrásky. Po vyhodnocení a nalezení defektů programem, jsou vygenerována data pro stříkací zařízení, které označí vyhodnocená místa defektů na sochorech fyzicky. Program je implementován v prostředí MATLAB. Tento program zvyšuje efektivitu kontroly sochorů a tím pádem snižuje počet vad na ocelových polotovarech, čímž dojde ke značným úsporám a zkvalitnění výroby. Program vznikl v rámci dohody o spolupráci „Výzkum a vývoj progresívních nástrojů pro zlepšení povrchové kvality tyčí a drátů“ mezi Vysokým učením technickým v Brně a Třineckými železárnami a.s.

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký