Produkty

Tepelně stabilizovaná elektroda TPE2v1

Autor: Pavel Škarvada, Pavel Koktavý, Jiří Šicner, Tomáš Trčka, Robert Macků
Typ: Funkční vzorek
Rok: 2013
Funkční vzorek tepelně stabilizované elektrody vznikl jako nutný prostředek pro měření zatěžovacích charakteristi solárních článků v rámci výzkumných aktivit na projektu MPO „Aplikace laserových technologií do procesu výroby krystalických křemíkových solárních článků“, (FR-TI1/305, Solartec s. r. o., IČ49610040). Smluvní vztahy s ostatními subjekty jsou řešeny v rámci smlouvy projektu ze dne 1.7.2009.

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký