Produkty

Regulátor vodního chlazení KOH

Autor: Tomáš Palai-Dany, Milan Spohner, Marián Klampár, Inas Abuetwirat, Karel Liedermann, Lukáš Palko
Typ: Funkční vzorek
Rok: 2013
Realizovaný funkční vzorek vychází z koncepce regulátoru vodního chlazení KOH palivového článku. Přístrojový blok vylepšeného modulu zónové regulace malého topného systému tvoří jediný realizovaný kus modulárního bloku navrženého pro účely aplikace v oblasti komerčních regulačních systémů vytápění. Původní modul zónové regulace topného systému vznikl jako výsledek řešení problematiky regulace malých topných systémů v obytných budovách při zachování požadavku jednoduché, levné a spolehlivé koncepce s použitím běžně komerčně dostupných komponent. Předpokladem aplikace je teplovodní topný systém s plynovým kotlem vybaveným obvyklým spínacím vstupem pro připojení kontaktů prostorového termostatu. Vylepšený modul zónové regulace doplňuje původní modul o funkci opožděného sepnutí topného systému dle zadaných podmínek, což umožní celému systému snížit počet zapínacích cyklů ovládaného zdroje tepla. Funkce opožděného sepnutí centrálního zdroje tepla se využije u regulovaných zón s nižší prioritou plné tepelné pohody. Vylepšený modul zónové regulace je svým řešením plně slučitelným prvkem s původním navrženým systémem jednoduché zónové regulace malého topného systému. Funkční vzorek tvoří levnou alternativu komerčních produktů, které nabízí plně komplexní funkce regulace vytápění, ale jejich složitost a pořizovací náklady jsou mnohdy neúměrné možnostem drobného investora. Funkční vzorek vznikl na základě spolupráce se společnostmi ESL a.s. (Dukelská třída 247/69, Brno 614 00, IČ 63473780) a Baumann Technologie CZ a.s. (Národních hrdinů 12/1, 690 02 Břeclav, IČ 26223538). Modul vznikl jako výsledek činnosti na projektu TAČR TA02020998 "Nízkoteplotní alkalický palivový článek o výkonu 5kW pro stacionární aplikace" a smluvní vztahy s uvedenými společnostmi jsou řešeny dle smlouvy projektu ze dne 25.1.2012.

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký