Produkty

Počítačem řízený proudový zdroj pro napájení magnetizačních cívek

Autor: Jiří Majzner, Lubomír Grmela, Petr Sedlák, Pavel Tofel, Gabriel Cséfalvay
Typ: Funkční vzorek
Rok: 2013
Proudový zdroj je určen pro magnetizaci a demagnetizaci uhlíkových vzorků. U těchto vzorků se v rámci spolupráce Baumann Technologie a ESL a.s. studuje možnost detekovat změny v chování alkalických článků s uhlíkovou vrstvou ovlivňovanou buzeným magnetickým polem. Uvedený funkční vzorek „Počítačem řízený proudový zdroj pro napájení magnetizačních cívek“ vznikl v rámci spolupráce Vysokého učení technického, UFYZ FEKT a Baumann Technologie a.s. a ESL a.s. na projektu TA02020998 „Nízkoteplotní alkalický palivový článek o výkonu 5kW pro stacionární aplikace“. Funkční vzorek „Počítačem řízený proudový zdroj pro napájení magnetizačních cívek“ vznikl v rámci jednotlivých výzkumných aktivit výzkumného centra. Experimentální část byla realizována na výzkumné infrastruktuře vybudované v rámci projektu CZ.1.05/2.1.00/03.0072 Centrum senzorických, informačních a komunikačních systému (SIX) operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký