Produkty

Metodika pro diagnostiku LED a OLED modulů

Autor: Petr Sadovský, Tomáš Palai-Dany, Marek Vondra
Typ: Metodika
Rok: 2013
Metodika pro diagnostiku LED a OLED modulů byla vyvinuta za účelem srovnání LED a OLED osvětlovacích modulů a těles, která fungují na jiném fyzikálním principu než dosud používané osvětlovací zdroje. Srovnání jejich vlastností, jak elektrických tak optických, a jejich následné posouzení není jednoduché. Tato metodika slouží k posouzení elektrických a optických parametrů těchto osvětlovacích zdrojů.

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký