Produkty

Vyhodnocení změn parametrů solárních článků v důsledku laserového opracování

Autor: Pavel Koktavý, Robert Macků, Jiří Šicner
Typ: Metodika
Rok: 2013
V procesu zvyšování konverzní účinnosti solárních článků je jednou z možných cest aplikace laserových procesů. Tyto procesy je možné využít především u selektivní strukturalizace vrstev, řezání, rýhování a vrtání otvorů. Při aplikaci laserových procesů na solární článek dochází k interakci laserového svazku s funkční strukturou, což ovlivňuje výsledné parametry solárního článku. V rámci studia předcházejícího předložené metodice bylo zjištěno, že laserem vytvořené struktury protínající pn přechod solárních článků mají ohmický charakter, způsobují změny jejich lokálních elektrických parametrů a mohou v důsledku vést i ke zhoršení vlastností solárních článků. Předložená metodika se proto zabývá vyhodnocením změn parametrů solárních článků v důsledku laserového opracování. Tato metodika je primárně určena pro průmyslovou praxi, kde je řešena optimalizace a případně průběžná kontrola laserových izolačních opatření ve funkční struktuře solárních článků. Další využití metodiky spočívá v oblasti laboratorního výzkumu v rámci optimalizace laserového procesu a v rámci vývoje pokročilých struktur solárních článků s vysokou účinností či s novými užitnými vlastnostmi. Metodika je výstupem řešení projektu Ministerstva průmyslu a obchodu v programu TIP, evidenční číslo FR-TI1/305 „Aplikace laserových technologií do procesu výroby krystalických křemíkových solárních článků“.

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký