Produkty

Software pro formování dielektrika kondenzátorů

Autor: Tomáš Trčka, Jiří Šicner, Naděžda Bogatyreva
Typ: Software
Rok: 2013
Za účelem plně automatizovaného řízení dlouhodobého procesu formování dielektrika kondenzátorů byl vytvořen softwarový balík s jednoduchým uživatelským rozhraním, který pracuje ve dvou základních režimech. Jedná se o režimy formování na základě uživatelsky definované tabulky a formování s konstantní rychlostí nárůstu formovacího napětí. Základním prvkem sestaveného měřicího systému je DC výkonový zdroj. Součástí měřicí aparatury je také univerzální DAQ karta, která umožňuje kontinuální sběr dat z dodatečných senzorů (řešení problematiky bezpečnosti obsluhy při práci s výkonovým zdrojem). Navržený softwarový balík byl vytvořen v moderním vývojovém prostředí LabVIEW a s jednotlivými přístroji komunikuje pomocí sběrnice GPIB a USB. Popisovaný software vznikl v rámci dohody o spolupráci mezi Vysokým učením technickým v Brně a firmou AVX Czech Republic s.r.o., která jej nasadila do technologického procesu vývoje a testování kondenzátorů.

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký