Produkty

Software pro analýzu transportu nosičů náboje u autoemisních katod

Autor: Tomáš Trčka, Ondřej Šik, Lubomír Grmela, Alexandr Knápek
Typ: Software
Rok: 2013
Softwarový balík pro charakterizaci a vývoj autoemisních katod nabízí tři základní režimy měření. Jedná se o režimy dlouhodobého měření emisního proudu katody, měření VA charakteristik a pokročilý režim pro dlouhodobá měření VA charakteristik. Základním prvkem sestaveného měřicího systému je specializovaný pikoampérmetr Keithley 6517B umožňující analýzu materiálů, které se svým charakterem transportu náboje blíží k izolantům. Významným požadavkem zde byl důraz na kontinuální sběr veškerých informací o dlouhodobém měření autoemisních katod, které jsou zpětně použity pro odhad životnosti katod a možné predikce selhání zařízení. Dále byl kladen důraz i na bezpečnostní aspekty měření, jelikož hodnota extrakčního napětí katodového systému dosahuje až jednotek kilovoltů. Finální verze vytvořeného software je dostatečně univerzální a nevyžaduje nutnost kompletní instalace vývojového prostředí LabView. Popisovaný software vznikl v rámci dohody o spolupráci mezi Vysokým učením technickým v Brně a firmou Delong Instruments a.s. Software je aplikován do vývoje a testování autoemisních katod a umožňuje dlouhodobě proměřit jejich parametry v různých fázích vývoje těchto specializovaných komponent.

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký