Produkty

2017

Název Autor Typ
SW pro zpracování signálu optického profilometru Robert Macků, Pavel Škarvada, Pavel Tofel, Tomáš Trčka Software
SW pro real-time lokalizaci feromagnetických inkluzí Robert Macků, Pavel Škarvada, Vladimír Holcman Software
Jednotka řízení precizního mechanického posuvu Robert Macků, Pavel Škarvada, Tomáš Trčka, Pavel Tofel, Adam Gajdoš Funkční vzorek
Komora lokalizátoru feromagnetických inkluzí Robert Macků, Pavel Škarvada, Vladimír Holcman, Petr Sedlák Prototyp
Dvoukanálový výkonový generátor a 16kanálová frekvenčně selektivní jednotka pro zpracování fází Robert Macků, Pavel Škarvada, Vladimír Holcman Prototyp
Systém pro měření anomálních proudů Robert Macků, Pavel Škarvada, Vladimír Holcman, Tomáš Trčka, Ľubomír Škvarenina Funkční vzorek
Softwarová obsluha pro měření anomálních proudů kondenzátorů Tomáš Trčka, Robert Macků, Pavel Škarvada Software

2016

Název Autor Typ
Elektronika k energy harvesting nositelné aplikaci SM04 Pavel Tofel, Pavel Škarvada, Robert Macků Funkční vzorek
Elektronika k energy harvesting nositelné aplikaci SM03 Pavel Tofel, Pavel Škarvada, Robert Macků Funkční vzorek
Elektronika k energy harvesting nositelné aplikaci SM02 Pavel Tofel, Pavel Škarvada, Robert Macků Funkční vzorek
Elektronika k energy harvesting nositelné aplikaci SM01 Pavel Tofel, Pavel Škarvada, Robert Macků Funkční vzorek
PLC řízení procesu vytvrzování a diagnostiky karbonových dílů pro automobilový průmysl na systému AMIT Vladimír Holcman, Jiří Majzner, Pavel Tofel Software

2015

Název Autor Typ
Řízení procesu optimalizace a diagnostiky výroby karbonových dílů Vladimír Holcman, Robert Macků, Ondřej Šik, Pavel Tofel Software

2014

Název Autor Typ
PLC řízení procesu vytvrzování karbonových prvků Vladimír Holcman, Robert Macků, Ondřej Šik, Pavel Tofel Software
Systém řízení autoklávu Vladimír Holcman, Robert Macků, Ondřej Šik, Pavel Škarvada Software
Softwarová podpora pro dlouhodobé vícekanálové formování dielektrik kondenzátorů Tomáš Trčka, Ondřej Šik, Nadezda Bogatyreva Software
Software pro určení kapacity kondenzátorů na základě měření jejich vybíjecí charakteristiky Tomáš Trčka, Jiří Šicner, Milan Spohner Software
Software pro vyhodnocení EEG dat Pavel Tofel, Vladimír Holcman Software

2013

Název Autor Typ
Vyhodnocení změn parametrů solárních článků v důsledku laserového opracování Pavel Koktavý, Robert Macků, Jiří Šicner Metodika
Solar Hybrid System Isolation Converter v. 1.7 Robert Macků, Pavel Škarvada Funkční vzorek
Hybrid System PFC corrector v. 1.5 Robert Macků, Vladimír Holcman Funkční vzorek
Alkaline Fuel Cell Autonomous Power Supply v. 2.0 Robert Macků, Marek Vondra Funkční vzorek
Start and Battery Unit v. 2.0 Robert Macků, Lubomír Grmela Funkční vzorek
Voltage Profile Unit v. 4.0 Robert Macků, Jiří Šicner Funkční vzorek
AFC Central Power Unit v. 1.0 Robert Macků, Tomáš Trčka Funkční vzorek
Software pro ovládání řídící jednotky LED/OLED Marek Vondra, Petr Sadovský, Tomáš Palai-Dany, Pavel Škarvada Software
Software pro měření LED a OLED panelů Marek Vondra, Petr Sadovský, Tomáš Palai-Dany, Pavel Škarvada Software
Řídící jednotka pro šest LED a OLED modulů Marek Vondra, Petr Sadovský, Tomáš Palai-Dany, Pavel Škarvada, Robert Macků Funkční vzorek
LED modul plošného osvětlení Marek Vondra, Petr Sadovský, Tomáš Palai-Dany, Pavel Škarvada, Robert Macků Funkční vzorek
Systém řízení Autoklávu s PLC AMIT Vladimír Holcman, Robert Macků, Pavel Škarvada, Ondřej Šik Software
Autoclave 2.1 Vladimír Holcman, Pavel Škarvada, Jiří Majzner, Petr Sedlák Software
Systém řízení a sběru dat vyvíječe páry Vladimír Holcman, Robert Macků, Pavel Škarvada, Jiří Šicner, Pavel Tofel, Tomáš Trčka Software
Počítačem řízený proudový zdroj pro napájení magnetizačních cívek Jiří Majzner, Lubomír Grmela, Petr Sedlák, Pavel Tofel, Gabriel Cséfalvay Funkční vzorek
Metodika pro diagnostiku LED a OLED modulů Petr Sadovský, Tomáš Palai-Dany, Marek Vondra Metodika
Vícevláknový program pro vyhodnocení defektů na povrchu sochoru s výstupem pro stříkací pistoli Pavel Tofel, Jiří Majzner, Petr Sedlák, Gabriel Cséfalvay, Lubomír Grmela Software
Kompenzační rychlostní snímač KRYS-A Pavel Tofel, Jiří Majzner, Petr Sedlák, Gabriel Cséfalvay, Lubomír Grmela Funkční vzorek
Software pro analýzu transportu nosičů náboje u autoemisních katod Tomáš Trčka, Ondřej Šik, Lubomír Grmela, Alexandr Knápek Software
Software pro formování dielektrika kondenzátorů Tomáš Trčka, Jiří Šicner, Naděžda Bogatyreva Software
Software pro testování kvality kondenzátorů v provozních podmínkách Tomáš Trčka, Milan Spohner, Jiří Šicner Software
Teplotní senzory KOH elektrolytu AFCts5v2 Pavel Škarvada, Lubomír Grmela, Pavel Tománek, Marek Vondra Funkční vzorek
Tepelně stabilizovaná elektroda TPE2v1 Pavel Škarvada, Pavel Koktavý, Jiří Šicner, Tomáš Trčka, Robert Macků Funkční vzorek
Spouštěč s nulovou spotřebou AFCsns5v1 Pavel Škarvada, Jiří Šicner, Robert Macků Funkční vzorek
Řídicí jednotka AFCrjMv5.3 pro AFC verze 5kW Pavel Škarvada, Vladimír Holcman, Marek Vondra, Ondřej Šik Funkční vzorek
Modul dotykového displeje AFCmdd5v1 Pavel Škarvada, Tomáš Trčka, Robert Macků Funkční vzorek
IO board AFCio5.1 pro AFC verze 5kW Pavel Škarvada, Vladimír Holcman, Pavel Koktavý, Robert Macků Funkční vzorek
Control Software AFC 2kW Pavel Škarvada, Lubomír Grmela, Nadezda Bogatyreva, Dinara Dallaeva Software
Regulátor vodního chlazení KOH Tomáš Palai-Dany, Milan Spohner, Marián Klampár, Inas Abuetwirat, Karel Liedermann, Lukáš Palko Funkční vzorek
Nízkošumový zesilovač LNA v. 2.1 Robert Macků, Pavel Koktavý Funkční vzorek

2012

Název Autor Typ
Power Control Unit v. 1.8 Robert Macků Funkční vzorek
Power Unit v. 2.3 Robert Macků Funkční vzorek
Stack Voltage Profile Unit v. 2.5 Robert Macků Funkční vzorek
AFC Voltage Profile Simulator v. 1.1 Robert Macků Funkční vzorek
Solar Hybrid System Pre-convertor v. 1.3 Robert Macků, Pavel Koktavý, Lubomír Grmela, Pavel Tománek Funkční vzorek
Řídící jednotka s obvodem FPGA pro AFC 2kW Marek Vondra, Pavel Škarvada, Petr Sedlák, Lubomír Grmela Funkční vzorek
Senzorický simulátor Pavel Škarvada, Lubomír Grmela, Marek Vondra, Petr Sadovský, Tomáš Palai-Dany, Tomáš Trčka, Jiří Šicner Funkční vzorek
Řídící jednotka AFCvM2 pro AFC verze 2kW Pavel Škarvada, Lubomír Grmela, Pavel Tománek, Marek Vondra Funkční vzorek
Modul zpracování vstupních signálů pro AFC verze 2kW Pavel Škarvada, Lubomír Grmela, Robert Macků, Vladimír Holcman Funkční vzorek
Software pro dlouhodobá měření parametrů kondenzátorů Tomáš Trčka Software
Software pro vzdálené laboratoře Vladimír Hamada, Petr Sadovský Software
Přípravek pro měření Hallova jevu Petr Sadovský Funkční vzorek
Vzdálená dozimetrická laboratoř Vladimír Hamada, Petr Sadovský Funkční vzorek
Program pro vyhodnocení defektů a oscilačních vrásek na sochorech Pavel Tofel, Petr Sedlák, Jiří Majzner, Lubomír Grmela, Gabriel Cséfalvay Software
Modul zónové regulace vytápění malého topného systému Tomáš Palai-Dany, Milan Spohner, Marián Klampár, Inas Abuetwirat, Karel Liedermann, Pavel Škarvada Funkční vzorek
Nízkošumový multiplexer pro héliový kryostat Miloš Chvátal, Jiří Majzner, Lubomír Grmela Funkční vzorek
Automatizace měření výstupních charakteristik submikronových tranzistorů MOSFET v héliovém kryostatu Miloš Chvátal, Jiří Majzner, Lubomír Grmela Software
Kompenzační rychlostní snímač KRYS Pavel Tofel, Petr Sedlák, Jiří Majzner, Lubomír Grmela, Gabriel Cséfalvay Funkční vzorek
The Universal Measurement Board for parallel testing of elementary Fuel Cells and Electronic Devices Martin Kopecký Funkční vzorek
Software for Universal Measurement Board of Electronic Devices Martin Kopecký Software

2011

Název Autor Typ
Software pro měření nabíjecích, vybíjecích a VA charakteristik kondenzátoru Martin Kopecký, Tomáš Trčka Software
Software pro měření průrazného napětí a zbytkového proudu kondenzátorů Tomáš Trčka, Martin Kopecký Software
Laserový měřič vzdálenosti Vladimír Holcman, Lubomír Grmela, Robert Macků Funkční vzorek
Fluorescenční vláknový spektrometr Petr Sadovský, Pavel Škarvada, Pavel Tománek, Petr Sedlák Funkční vzorek
Vláknový spektrometr využívající dutá optická vlákna Petr Sadovský, Pavel Škarvada, Pavel Tománek, Petr Sedlák Funkční vzorek
Laserový diagnostický systém pro identifikaci defektu na povrchu materiálu Pavel Tofel, Petr Sedlák, Jiří Majzner, Lubomír Grmela, Gabriel Cséfalvay Funkční vzorek
Zařízení pro měření zbytkového magnetického pole sochoru Hájek K., Majzner J., Sedlák P., Cséfalvay G., Tofel P., Grmela L. Funkční vzorek
Zařízení pro měření zbytkového proudu kondenzátoru Šikula J., Sedláková V., Majzner J., Sedlák P. Funkční vzorek
Měřicí systém pro diagnostiku vibrací krystalizátoru Jiří Majzner, Petr Sedlák, Pavel Tofel, Lubomír Grmela Funkční vzorek
SunControl v.1.3 Robert Macků Funkční vzorek
SunTest v.1.8 Robert Macků Funkční vzorek
SunSimulate v. 1.5 Robert Macků Software
Vícekanálový optický detektor – Photon v. 1.0 Robert Macků, Petr Sadovský, Jiří Šicner, Vladimír Holcman, Pavel Koktavý Funkční vzorek
Citlivý proudový detektor – CurrDet v. 1.0 Robert Macků, Vladimír Holcman, Petr Sadovský, Lubomír Grmela, Pavel Koktavý Funkční vzorek
Umělá zátěž 2,7 kW Tomáš Palai-Dany, Pavel Tománek, Pavel Škarvada, Lubomír Grmela, Karel Liedermann, Marián Klampár Funkční vzorek
Modul řídící jednotky invertoru Pavel Škarvada, Pavel Tománek, Lubomír Grmela Funkční vzorek
Elektronický ovládací systém pro přesné zanořování Pavel Škarvada, Alexandr Knápek, Vladimír Holcman Funkční vzorek

2010

Název Autor Typ
Modul DC-AC měniče v. 1.0 Robert Macků Funkční vzorek
Modul DC-AC měniče v. 2.5 Robert Macků, Vladimír Holcman, Pavel Tománek, Lubomír Grmela Prototyp
Modul DC-DC měniče v. 1.0 Robert Macků Funkční vzorek
Jednotka DC-DC měniče v. 2.0 Robert Macků Prototyp

2009

Název Autor Typ
Zařízení pro detekci vyzařování z velkoplošných pn přechodů PMT Detektor v. 1.0 Robert Macků Funkční vzorek
Software pro měření spektrálních výkonových hustot Spectrum v. 1.3 Robert Macků Software
Photon counting měřící software - PCS Pavel Škarvada, Robert Macků Software

2008

Název Autor Typ
Měření úzkopásmových šumových signálů solárních článků - UniNoise Robert Macků, Pavel Škarvada Software
Měřič časových intervalů stochastických impulsních signálů - TIM Robert Macků, Pavel Škarvada Funkční vzorek
Zařízení na výrobu ostrých hrotových sond pro optický rastrovací mikroskop s lokální sondou Pavel Tománek, Pavel Škarvada Funkční vzorek

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký