Laboratoř nanometrologie

Vedoucí laboratoře: Prof. RNDr. Pavel Tománek, CSc.
Umístění: Technická 8, místnost 406

 

Laboratoř se zabývá bezkontaktním, nedestruktivním zkoumáním povrchů materiálů s příčným superrozlišením, k čemuž se využívá optické řádkovací tunelové mikroskopie, pracující v odrazném i propustném režimu. Hlavními cíli jsou topografie, lokální spektroskopie a fluorescence polovodičových povrchů a výroba sond pro mikroskopy. Od svého vzniku v r. 1994 byla laboratoř nositelem 7 grantů a podílela se na dalších 3 grantech (GAČR, MŠMT, NATO, VUT, FEI), výsledky publikovala v 34 publikacích. Na práci laboratoře se podílí 5 členů ústavu a dva doktorandi. Laboratoř je součástí volného Vědeckého centra nanotechnologií a povrchového inženýrství, organizovaného v rámci komplexního grantu GAČR č.101/97/K009, na němž se podílejí Ústav fyzikálního inženýrství FS VUT, Ústav fyziky FEI VUT a Ústav přístrojové techniky AV ČR v Brně.

 

Fotogalerie z laboratoře

    

    

 

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký