Laboratoř dielektrické spektroskopie

Vedoucí laboratoře: Doc. Ing. Karel Liedermann, CSc.
Umístění: Technická 8, místnost 429

Dielektrická relaxační spektroskopie slouží ke sledování molekulární dynamiky studovaných dielektrických materiálů s cílem interpretovat výsledky experimentu na molekulární úrovni. Použitelný frekvenční rozsah je 75-35 MHz, přičemž se předpokládá, že jej bude možno rozšířít směrem dolů až do 20 Hz. Při řešení problémů spolupracuje laboratoř s Ústavem fyziky a materiálového inženýrství FT VUT ve Zlíně (Doc. Ing. L. Lapčík, CSc.) a Institutem v Augsburgu. Od svého vzniku byla laboratoř nositelem 4 grantů.

Fotogalerie z laboratoře

    

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký