Přípravný kurz fyziky

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně pořádá Přípravný kurz fyziky.

Kurz připraví studenty k přijímacím zkouškám na vysokou školu a doplní jejich znalosti z vybraných partií fyziky na požadovanou úroveň, potřebnou k zahájení vysokoškolského studia fyziky. Kurz bude ukončen zkouškou, přičemž známka z této zkoušky (pokud bude 1 nebo 2) bude uchazečům o studium na FEKT započtena jako maturitní známka z fyziky.

Cena kurzu je 1400,- Kč. V ceně je obsažena kromě výuky v délce 11 týdnů také veškerá studijní literatura (přehledová příručka kurzu fyziky, kontrolní testy, ukázky přijímacího řízení aj.).

Studenti se mohou přihlásit e-mailem na adresu uhdeova@feec.vutbr.cz.

Výuka bude probíhat od 10. 2. 2017 do 28. 4. 2017 vždy v pátek od 17:00 do 19:00 hodin v areálu FEKT, ul. Technická.

Týden před zahájením obdrží přihlášení studenti e-mailem veškeré organizační pokyny.

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký