Bakalářské předměty

Fyzikální seminář

Kód předmětu:FIT-IFS
Akademický rok:2015/2016
Typ předmětu:volitelný
Typ studia:bakalářský (první cyklus)
Ročník:1
Semestr:zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Doplnění středoškolské látky.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Středoškolská matematika.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Přehled látky z fyziky, která je obvyklá na středních školách gymnaziálního typu: Kinematika, dymanika, elektrické pole, elektrický proud, magnetické pole, mechanické kmity.
Doporučená nebo povinná literatura:
Středoškolské učebnice fyziky.
Středoškolské učebnice fyziky.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Není specifikováno.
Způsob a kritéria hodnocení:
Přítomnost ve výuce.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
    Osnova numerických cvičení:
    Je proveden stručný výklad středoškolské fyziky a návazně jsou předvedeny a komentovány demonstrační příklady z položek
  1. kinematika,
  2. dymanika,
  3. elektrické pole,
  4. elektrický proud,
  5. magnetického pole,
  6. mechanické kmity.

Cíl:
Doplnění středoškolské látky z fyziky. Předmět je vhodný pro studenty, kteří přišli ze středních škol, kde se fyzika vyučovala v omezeném rozsahu, a nebo nebyla vyučována vůbec.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Přítomnost na výuce.

Typ (způsob) výuky:
Cvičení odb. zák.:26 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor:doc. RNDr. Milada Bartlová, Ph.D.

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký