Bakalářské předměty

Fyzikální seminář

Kód předmětu:FIT-IFS
Akademický rok:2017/2018
Typ předmětu:volitelný
Typ studia:bakalářský (první cyklus)
Ročník:1
Semestr:zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Doplnění středoškolské látky.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Středoškolská matematika.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Přehled látky z fyziky, která je obvyklá na středních školách gymnaziálního typu: základní pojmy z mechaniky, elektrické pole, kapacita, kondenzátory, elektrický proud, rezistory, magnetické pole, elektromagnetická indukce, střídavý proud.
Doporučená nebo povinná literatura:
Středoškolské učebnice fyziky.
Středoškolské učebnice fyziky.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Není specifikováno.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet bude udělen, pokud student nemá více než dvě neúčasti na demonstračním cvičení .
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
    Osnova numerických cvičení:
    Je proveden stručný výklad středoškolské fyziky a návazně jsou předvedeny a komentovány demonstrační příklady z položek • základní pojmy z mechaniky, • elektrické pole, • kapacita, kondenzátory, • elektrický proud, rezistory, • magnetické pole, • elektromagnetická indukce • střídavý proud
Cíl:
Doplnění středoškolské látky z fyziky. Předmět je vhodný pro studenty, kteří přišli ze středních škol, kde se fyzika vyučovala v omezeném rozsahu, a nebo nebyla vyučována vůbec.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na demonstračních cvičeních je povinná. Kontrola se provádí prostřednictvím prezenční listiny.

Typ (způsob) výuky:

Cvičení odb. zák.:26 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor:doc. RNDr. Milada Bartlová, Ph.D.

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký