Bakalářské předměty

Prezenční studium

Zkratka Předmět Forma studia Jazyk Semestr Garant
BFY1 Fyzika 1 prezenční čeština zimní RNDr. Pavel Dobis, CSc.
BFYS Fyzikální seminář prezenční čeština zimní Ing. Jitka Brüstlová, CSc.
CFY1 Physics 1 prezenční angličtina zimní Doc. Ing. Karel Liedermann, CSc.
AFY1 Fyzika 1 prezenční čeština zimní RNDr. Pavel Dobis, CSc.
IFS Fyzikální seminář prezenční čeština zimní Doc. RNDr. Milada Bartlová, Ph.D.
JFYZ Fyzika pro audio inženýrství prezenční čeština zimní Prof. Ing. Pavel Koktavý, CSc., Ph.D.
HFYZ Fyzika v elektrotechnice prezenční čeština zimní Doc. Ing. Karel Liedermann, CSc.
BFY2 Fyzika 2 prezenční čeština letní Doc. RNDr. Milada Bartlová, Ph.D.
ZFY1 Fyzika 1 prezenční čeština letní Prof. Ing. Lubomír Grmela, CSc.
AFY2 Fyzika 2 prezenční čeština letní Doc. RNDr. Milada Bartlová, Ph.D.
TFY1 Fyzika 1 prezenční čeština letní Prof. Ing. Lubomír Grmela, CSc.
IMK Mechanika a akustika prezenční čeština letní Prof. Ing. Pavel Koktavý, CSc., Ph.D.

Kombinované studium

Zkratka Předmět Forma studia Jazyk Semestr Garant
KFY1 Fyzika 1 kombinované čeština zimní RNDr. Pavel Dobis, CSc.
KFYS Fyzikální seminář kombinované čeština zimní Ing. Jitka Brüstlová, CSc.
KFY2 Fyzika 2 kombinované čeština letní Doc. RNDr. Milada Bartlová, Ph.D.

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký