Vedoucí laboratoří

Prof. Ing. Lubomír Grmela, CSc.

Laboratoř elektronové mikroskopie 

 

Umístění: Technická 8/místnost
T8/403
T8/412
tel: +420 541 143 207
tel: +420 541 143 279

grmela@feec.vutbr.cz

 

Prof. RNDr. Ing. Josef Šikula, DrSc. 

Česká laboratoř pro elektronický šum 

 

Umístění: Technická 8/místnost
T8/512
tel: +420 541 143 398
tel: +420 541 143 328

sikula@feec.vutbr.cz

 

Prof. RNDr. Pavel Tománek, CSc.

Laboratoř optické nanometrologie

 

Umístění: Technická 8/místnost
T8/408
tel: +420 541 143 278

tomanek@feec.vutbr.cz

 
 
 

Doc. Ing. Karel Liedermann, CSc.

Laboratoř dielektrické relaxační spektroskopie

 

Umístění: Technická 8/místnost
T8/429
tel: +420 541 143 453

liederm@feec.vutbr.cz

 
 
 

Doc. Ing. Pavel Koktavý, CSc., Ph.D.

Laboratoř šumové diagnostiky 

 

Umístění: Technická 8/místnost
T8/417
tel: +420 541 143 394

koktavy@feec.vutbr.cz

 

 

 

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký