Co nabízíme

Vzdělávání a kurzy

- Přípravný kurz fyziky. RNDr. Naděžda Uhdeová, Ph.D.

- Kurzy programování (pro mírně pokročilé, pro pokročilé, v češtině, v angličtině): Matlab, Labview, C++ a další.

- Poradenské služby v oblastech, které jsou zmíněny v laboratořích.

Služby pro Vás

- Návrh, výroba a použití testerů pro posouzení kvality a prognózu spolehlivosti tenkovrstvých struktur, izolantů, odporů, součástek s přechodem P-N a submikronových struktur MOS.

- Diagnostika plazmatu měření teploty elektrického oblouku napájeného stejnosměrným nebo střídavým proudem.

- Měření dielektrických vlastností fólií, keramiky a viskózních kapalin v rozsahu 20 Hz - 1 MHz.

- Měření lokální spektroskopie a fluorescence tenkých vrstev.

- Měření transportních charakteristik pro polovodiče

Kontaktujte jednotlivé vedoucí laboratoří!

Významné výzkumné projekty

Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích (MIKROSYN) – MŠMT ČR MSM 21630503

řešitel na UFYZ doc. Ing. Lubomír Grmela, CSc.

Inkubátor vědeckých týmů pro fyzikální elektroniku a nanotechnologie – MŠMT 1.07/2.3.09.0214/S

řešitel Ing. Petr Sadovský, Ph.D.

Nanovědy pro inženýry-inovace studijních programů – MŠMT 1.07/2.2.00/15.0147

řešitel RNDr. Pavel Dobis, CS.c.

Výzkum a vývoj progresivních nástrojů pro zlepšení povrchové kvality litého sochoru, drátů a tyčí – MPO FR-TI2/536

řešitel doc. Ing. Lubomír Grmela, CSc.

Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX) – CZ.1.05/2.1.00/03.0072  

řešitel na UFYZ doc. Ing. Lubomír Grmela, CSc.

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký