Základní údaje

Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

Označení projektu

102/09/H074

Název projektu

Diagnostika defektů v materiálech za použití nejnovějších defektoskopických metod

Stručná náplň projektu

Projekt je zaměřen na zkvalitnění vědecké přípravy studentů doktorských studijních programů v oblasti nejmodernějších diagnostických metod analýzy poruch materiálů, jako jsou šumová diagnostika, nelineární spektroskopie, akustická emise a dielektrická spektroskopie, a dále na podporu a koordinaci vědecké činnosti v rámci čtyř podílejících se doktorských studijních programů. Důraz v projektu je kladen na přípravu studentů k vědecké práci, návrhy a řešení grantů, týmovou spolupráci a vhodnou prezentaci dosažených výsledků. Všechny metody se vztahují k aktuálnímu výzkumnému tématu – analýze poruch materiálu – a k nejmodernějším metodám pro detekci, lokalizaci a popis poruch. Každý ze studentů se ve své práci zabývá jednou z uvedených metod. Navržený projekt umožní studentům podstatně rozšířit jejich obzor o ostatní moderní diagnostické metody vhodné k analýze poruch materiálů trochu odlišnou metodou, případně jiným přístupem k řešení problému, a poskytne jim navíc systémový nadhled.

Doba řešení projektu

1. 1. 2009 - 31. 12. 2012

Podílející se organizace

  • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav fyziky
  • Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
  • Ministerstvo obrany ČR - Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, Katedra elektrotechniky

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký