Řešitelský tým

Řešitel

Doc. Ing. Karel Liedermann, CSc. - Vysoké učení technické v Brně

Spoluřešitelé

Doc. Ing. Pavel Koktavý, CSc., Ph.D. - Vysoké učení technické v Brně
Ing. Vladimír Holcman, Ph.D. - Vysoké učení technické v Brně
Prof. Ing. Karel Hájek, CSc. - Univerzita obrany
Ing. Eduard Belas, CSc. - Univerzita Karlova v Praze

Doktorandi

Ing. Naděžda Bogatyreva
Ing. Miloš Chvátal
Ing. Alexandr Knápek
Ing. Robert Macků
Ing. Petr Paračka
Ing. Pavel Škarvada
Ing. Pavel Tofel
Ing. Tomáš Trčka

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký